Materiał Partnera Transport sanitarny współfinansowany – co warto wiedzieć?

Transport sanitarny współfinansowany – co warto wiedzieć?

Transport sanitarny inaczej zwany transportem medycznym osób chorych, niepełnosprawnych, a także pacjentów geriatrycznych, w wielu przypadkach jest w 100% bezpłatny. Dotyczy to jednak sytuacji leczenia pacjentów w publicznych placówkach. W niektórych przypadkach, zwłaszcza tych związanych z brakiem konieczności hospitalizowania, danej osobie nie przysługuje bezpłatny przewóz. W Polsce działa jednak wiele niepublicznych firm transportu sanitarnego, które służą swoją pomocą. Wykorzystując ich usługi, wielokrotnie można skorzystać z dofinansowania…

Kiedy przewóz sanitarny może być współfinansowany?

Transport medyczny ciężko chorych osób, związany z ich przewozem do innych ośrodków, czy z domu do szpitala jest zawsze bezpłatny. Są jednak przypadki, kiedy pacjent wymaga profesjonalnego transportowania, ale jego stan zdrowia, nie uprawnia go do skorzystania z refundowanej pomocy. Mowa o osobach chorych zdolnych do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków lokomocyjnych, wymagających specjalistycznej opieki. To właśnie takie osoby mogą starać się o współfinansowanie przejazdów pojazdami ratownictwa medycznego – publicznych oraz niepublicznych – w wysokości 40%. Dane orzeczenie wydać musi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który pozytywną opinię wydaje najczęściej w przypadku zaawansowanych chorób:  krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowych, oczu, przemiany materii, psychicznych i zaburzeń zachowania, skóry i tkanki podskórnej, układu krążenia, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego, układu oddechowego, układu ruchu, układu trawiennego, układu wydzielania wewnętrznego, czy zakaźnych i pasożytniczych.

Pomoc stowarzyszeń oraz fundacji na przewozy zagraniczne

W niektórych przypadkach – m.in. przy chorobach nowotworowych – pacjenci korzystają z pomocy stowarzyszeń oraz fundacji, które wspierają ich przy walce z ciężkimi schorzeniami, wymagającymi innowacyjnych terapii za granicą. To wtedy pacjent udający się do zagranicznych prywatnych klinik, musi wielokrotnie w całości sam pokryć wszystkie koszty. System niepublicznego wsparcia chorych w Polsce, jest jednak bardzo zaawansowany, co potwierdza liczba m.in. dzieci, wysyłanych do najlepszych europejskich ośrodków, np. leczenie wad serca. Nie zawsze jednak transport musi być realizowany ze środków własnych. Również Narodowy Fundusz Zdrowia, przyjmuje wnioski o zlecenie transportu „dalekiego”, w którym wnioskodawca wskazuje realizatora przejazdu. Nim może być między innymi niepubliczna firma transportu medycznego PETRUS Trans-Med, która zawsze pomaga w przejściu całej administracyjnej procedury. Z pełną ofertą przedsiębiorstwa, a także z zasadami dotyczącymi przewozu międzynarodowego, warto zapoznać się na dedykowanej stronie www, bądź dzwoniąc na infolinię pod numer: 792-121-800. 

Opracowanie:

Petrus Trans-Med

Warszawa , Meander 18 lok. 19

Podziel się