Artykuł sponsorowany Kontrola stężenia pyłów w miejscu pracy wykonana przez laboratorium

Kontrola stężenia pyłów w miejscu pracy wykonana przez laboratorium

Wiele zakładów produkcyjnych podczas obróbki materiałów do tworzenia poszczególnych wyrobów generuje różnego rodzaju szkodliwe pyły. Jeśli przedostaną się one do układu oddechowego człowieka, mogą stanowić dla niego poważne zagrożenie. Choroby związane z pracą w takich warunkach ujawniają się często po wielu latach od zakończenia wykonywania obowiązków zawodowych. Jak można uniknąć takich sytuacji?

Jakie zawody narażone są na szkodliwe działanie pyłów?

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najczęstszych powodów występowania szkodliwych warunków pracy. Pyły szkodliwe dla człowieka mogą być skutkiem wielu chorób, co szczególnie zauważalne jest m.in. w górnictwie. Wydobywanie surowców pod ziemią nierzadko doprowadza do śmiertelnej pylicy płuc. Na choroby zawodowe związane z nadmiarem pyłów na stanowisku pracy narażeni są także piekarze. Zanieczyszczenia powietrza pojawiają się również w wielu zakładach produkcyjnych.

Obróbka drewna czy tworzyw sztucznych w celu wykonania poszczególnych wyrobów z uwzględnieniem chemicznego ich wzbogacania to warunki, w jakich może dojść do nadmiernego stężenia szkodliwych pyłów. Ich kontrolę na miejscu pracy wykona Laboratorium badań i ochrony środowiska pracy Leszek Kiec. Działania w tym zakresie dają możliwość dokładnego zbadania jakości powietrza i tym samym określenia rodzajów zabezpieczeń, jakie niezbędne są dla pracowników w celu ochrony ich zdrowia. Jakie schorzenia wywołuje praca w szkodliwych warunkach oraz jak mierzy się zawartość pyłów w powietrzu?

Wykonywanie kontroli stężenia pyłów na stanowisku pracy

Ocena jakości powietrza w wybranym zakładzie pracy dokonywana jest najczęściej z użyciem tzw. pyłomierzy. Laboratoria dokładnie analizują próbki pobranego pyłu, co pozwala określić jego parametry. Te z kolei dają możliwość ustalenia zawartości szkodliwych substancji w powietrzu na danym stanowisku pracy. Kontrola stężenia pyłów pozwala ochronić pracowników przed wieloma problematycznymi dolegliwościami. Oprócz wspomnianej pylicy płuc są to m.in. nowotwory, ale nie tylko. Zanieczyszczenie powietrza może wywoływać alergie, a także podrażniać drogi oddechowe.

Długotrwałe przebywanie w skażonym środowisku ma znaczący wpływ na pogorszenie zdrowia. W przypadku zapylonych miejsc pracy choroby najczęściej są poważne, a ich występowanie nierzadko stwierdza się dopiero po kilku latach od zaprzestania wykonywania zawodu. Badania w zakresie stężenia pyłów są zatem niezwykle istotnym elementem kontroli jakości warunków pracy w wielu przedsiębiorstwach i należy o nich pamiętać – także w branżach, które teoretycznie nie są narażone na występowanie zanieczyszczeń powietrza.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas