Artykuł sponsorowany Kontrola procesu technologicznego oczyszczania ścieków, tylko z laboratorium Elpolab

Kontrola procesu technologicznego oczyszczania ścieków, tylko z laboratorium Elpolab

Oczyszczalnie ścieków pełną ważną funkcję zarówno ekologiczną, jak i praktyczną. Bez nich życie, szczególnie w miastach mogłoby się stać uciążliwe, jednak nie to jest największym problemem. Nieczystości pojawiałyby się bowiem wszędzie i prowadziły do zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym po oczyszczeniu ścieki muszą spełniać normy jakościowe. Ich badaniem zajmuje się laboratorium Elpolab.

Badanie procesu technologicznego oczyszczania ścieków

Prowadzone w laboratoriach badania mają sprawdzić, czy stosowane urządzenia i procedury działają wydajnie, pozwalając na oczyszczenie ścieków do właściwego poziomu jakościowego. Badania laboratoryjne, opierają się o pobierane próbki na określonych etapach i dokładne sprawdzenie składu chemicznego każdej z nich. Na tej podstawie można określić, czy oczyszczalnia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, oraz czy w odpowiedni sposób spełnia swoją funkcję. Pamiętajmy bowiem, że do odpływów w naszych domach trafia wiele substancji chemicznych, nie tylko tych biologicznych. W przypadku niektórych z nich zależnie od stężenia przedostanie się do natury, mogłoby skutkować skażeniem. Zadaniem laboratorium jest więc kontrolowanie oczyszczalni i jej funkcjonalności.

Wybierz odpowiednie laboratorium

Oczyszczalnie ścieków powinny być regularnie kontrolowane, gdyż pracujące w nich urządzenia i systemy mogą ulegać zużyciu i wymagać wymiany. Przedostawanie się zanieczyszczeń przez filtry może świadczyć o nieszczelności, awarii lub dostatecznie długiej eksploatacji. Jak mówi pracownik laboratorium Elpolab:

Nasze laboratorium weryfikuje procesy technologiczne oczyszczania ścieków. Badania ich składu chemicznego, pozwalają skutecznie sprawdzić, czy nie są one zagrożeniem ekologicznym i czy oczyszczania dobrze spełnia swoją funkcję. Zadania takie wymagają dysponowania specjalistycznym sprzętem i doświadczenia.

Kontrola procesów oczyszczania ścieków powinna więc być powierzona specjalistycznemu laboratorium.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas