Artykuł sponsorowany Jak wyglądają badania psychologiczne i jak długo są ważne?

Jak wyglądają badania psychologiczne i jak długo są ważne?

Każdy kierowca musi wykonać badanie psychologiczne, którego celem jest stwierdzenie, że może on kierować pojazdami. Badania psychologiczne kierowców tak samo, jak badania innych osób złożone są z kilku części. Co jeszcze obejmują i jak wyglądają badania kierowców?

Jak przebiega badanie psychologiczne?

Na pierwszym etapie badania psychologicznego, psycholog bada sprawność intelektualną i procesy uwagi, funkcjonowanie osobowości, sprawność psychomotoryczną i dojrzałość społeczną. Badanie psychologiczne nie jest egzaminem, ponieważ testy psychologiczne nie zawierają dobrych ani złych odpowiedzi.

Druga część badania psychologicznego ma na celu sprawdzenie sprawności psychomotorycznej, jest to część badania, którą psycholog wykonuje na aparatach, czyli sprawdzana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność psychoruchowa i szybkość czasu reakcji. W trakcie przeprowadzania badania specjaliści używają np. aparatu Piórkowskiego, aparatu krzyżowego, czy miernika czasu reakcji.

Badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego z decyzją o braku przeciwwskazań psychologicznych. Pozytywne orzeczenie psychologiczne uprawnia kierowcę lub operatora do wykonywania pracy lub daje uprawnienia do kierowania pojazdami. Psycholog na prośbę osoby dokonuje też interpretacji uzyskanych wyników, wskazuje mocne strony i potencjał w zakresie funkcjonowania.

Badania psychologiczne – jak długo są ważne?

Wszystkie badania psychologiczne mają określony ustawowo termin ważności, wskazany na orzeczeniu psychologicznym. Termin następnego badania psychologicznego zależy od wieku osoby badanej. W przypadku kierowców zawodowych, przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy i kierowców pojazdów uprzywilejowanych badanie psychologiczne wykonuje się do 60 roku życia co 5 lat, natomiast po 60 roku życia co 30 miesięcy. Taka sama sytuacja dotyczy także instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, aczkolwiek w tym przypadku wpływ na to mogą mieć warunki art. 34 ust 6. Artykuł ten pozwala na przyspieszenie przeprowadzenia badania, jeżeli psycholog uzna, że zdrowie osoby badanej może przyczynić się do wystąpienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów przed upływem terminu ustawowego.

Jak informuje psycholog Ewa Gontlach, w przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji badanie psychologiczne należy w całości ponownie powtórzyć.

Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (operatorzy maszyn i urządzeń) lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych, zgodnie z wytycznymi, psycholog nie określa terminu kolejnego badania psychologicznego, w przypadku kiedy nie istnieją do tego żadne wskazania psychologiczne. W takich sytuacjach częstotliwość badań psychologicznych zależy od lekarza medycyny pracy, który kieruje pracowników na konsultację psychologiczną.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas