Artykuł sponsorowany Dlaczego kierowcy wykonują psychotesty?

Dlaczego kierowcy wykonują psychotesty?

Psychotesty pozwalają określić sprawność psychomotoryczną kierowców i dokonać analizy procesów poznawczych, cech osobowości, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresującej. Jednak nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przepisy Kodeksu Drogowego określają wymogi wobec przyszłych kierowców

Czym są psychotesty?

Psychotesty mają za zadanie zbadanie dojrzałości emocjonalnej oraz sprawności psychofizycznej kierowców, którzy pracują w tym zawodzie lub starają się o przyjęcie na to stanowisko. Celem badania jest ustalenie, czy dana osoba ma cechy, niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Główną jego istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na psychotesty przeprowadzane przez Megasam-Test s.c składa się kilka elementów, takich jak: analiza sprawności psychomotorycznej, cech osobowości, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz funkcjonowania w stresującej sytuacji, a także sprawdzenie zdolności poznawczych (procesu uwagi i spostrzegania).

Kiedy kierowcy podlegają psychotestom?

Obowiązkowe psychotesty przeznaczone są dla kierowców taxi, pojazdów służbowych kategorii B; pracujących w transporcie drogowym i przewożących wartości pieniężne; osób starających się o prawo jazdy kat. C, C+E, D; operatorów wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu oraz instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Badania przeprowadzane są także u kierujących, którzy przekroczyli 24 punktów karnych lub którzy prowadzili pojazd po spożyciu alkoholu, lub środków odurzających. Po dokonanych psychotestach wystawiane jest zaświadczenie, które należy przedstawić lekarzowi medycyny pracy. Jest ono ważne 5 lat. Kierowcy zawodowi autobusów, pojazdów ciężarowych i uprzywilejowanych oraz taksówkarze kończą badanie orzeczeniem psychologicznym. Pracodawca dołącza dokument do akt osobowych. Samozatrudnieni orzeczenie muszą zawsze posiadać przy sobie, by mogli się nim okazać w przypadku kontroli Inspektora Transportu Drogowego (ITD.).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas