Artykuł sponsorowany Charakterystyka medycyny pracy

Charakterystyka medycyny pracy

Każdy z nas, kto podjął pracę, spotkał się z lekarzem medycyny pracy, lub przynajmniej o nim słyszał – zwłaszcza jeśli praca jest wykonywana w specjalnych lub trudnych warunkach. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest wtedy zbadanie wpływu środowiska pracy na zdrowie pracownika oraz wydanie orzeczenia zezwalającego na pracę w danym zawodzie – mówiąc bardzo ogólnie. Jak wygląda praca lekarza medycyny pracy?

Przebieg badania

O ile w przypadku dentysty, okulisty czy dermatologa sprecyzowanie rodzaju badań i charakterystyki pracy jest proste, bo są to ścisłe specjalizacje, o tyle w przypadku medycyny pracy granice się rozmywają. Lekarz tej specjalności najpierw sprawdza charakterystykę danego zawodu, następnie przeprowadza wywiad z pacjentem i wydaje skierowanie na konkretne badania, których wyniki mają znaczenie w podejmowanej przez pacjenta pracy. Po ich zebraniu dokonuje analizy rezultatów badań i na ich podstawie wydaje orzeczenie o zdolności do pracy lub o jej braku. Jest też źródłem informacji o profilaktyce zdrowia w zawodach, które mogą w jakichś sposób wpłynąć na zdrowie pacjenta. W zależności od potrzeby, badania przeprowadzane są wstępnie, okresowo lub kontrolnie.

Które zawody potrzebują badania?

Przykładowymi zawodami, w których takie badania są konieczne, to kierowca, marynarz, prace wysokościowe czy pracownicy służb mundurowych. Każde badanie jest ściśle dopasowane do konkretnego zawodu – zupełnie inaczej będzie ono wyglądało dla zawodowych płetwonurków, inaczej dla kierowców, a jeszcze inaczej dla wspomnianych służb mundurowych. W ich przypadku kluczowe będzie badanie psychologiczne na odporność na stres i inne badania, które są potrzebne przy wydawaniu pozwolenia na broń; w przypadku kierowców największe znaczenie ma badanie na szybkość i adekwatność reakcji oraz na podzielność uwagi. Każdy rodzaj i miejsce pracy ma swoją własną specyfikę, która musi być przez lekarza wzięta pod uwagę podczas badania – tak samo, jak historia każdego pracownika, jego choroby, predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. Wchodzą w to również zawody z pozoru bezpieczne jak np. praca biurowa czy stanowisko szatniarza. W tym drugim pracodawca może wymagać np. pracy w nocy, co może mieć istotny wpływ na zdrowie pracownika, który nie cieszy się silnym zdrowiem. 

Nie tylko badania

Praca lekarza medycyny pracy na tym się jednak nie kończy. Są oni również delegowani do firm w roli specjalistów kontrolujących powstające lub powstałe stanowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie pracowników. Występują również jako specjaliści występujący w komisjach BHP, mając tam za zadanie autoryzować decyzje komisji swoją wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami lekarskimi. Faktem jest jednak, że lwią część pracy spędzają na badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników. Z pełną ofertą lekarzy medycyny pracy można się zapoznać np. w Centrum medycyny pracy NZOZ w Bielsku-Białej. Rejestracja na wizyty odbywa się w dni robocze od godziny 8:00 do godz. 14:30.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas