Artykuł sponsorowany Badanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy- pomiary hałasu i oświetlenia Pro-Lab s.c.

Badanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy- pomiary hałasu i oświetlenia Pro-Lab s.c.

Pomiary hałasu i oświetlenia są ważnym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy określonym prawnie. Mierząc poziom hałasu i oświetlenia, pracodawcy mogą upewnić się, że ich pracownicy nie są narażeni na niebezpieczne warunki. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka utraty słuchu, zmęczenia oczu i innych problemów zdrowotnych. Badaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy zajmuje się firma Pro-Lab s.c.

Wpływ hałasu i oświetlenia na miejsce pracy

Nadmierny hałas lub nieodpowiednie oświetlenie mogą mieć negatywny wpływ na wydajność pracowników. Długotrwałe narażenie na nadmierny hałas lub nieodpowiednie oświetlenie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak utrata słuchu lub problemy ze wzrokiem. Dlatego też dla pracodawców istotne jest, aby regularnie wykonywać badania natężenia hałasu i oświetlenia. Przedsiębiorców w Polsce obowiązuje bowiem prawo, które określa limity hałasu dopuszczalnego w miejscu pracy. Ponadto istnieją przepisy dotyczące minimalnych poziomów oświetlenia, które muszą być spełnione, aby miejsce pracy zostało uznane za bezpieczne. 

Na czym polegają badania hałasu w miejscu pracy?

Badania hałasu w miejscu pracy przeprowadzane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak mierniki poziomu dźwięku i dozymetry. Wykonuje je specjalistyczna firma Pro-Lab s.c., świadcząca usługi chemiczno-środowiskowe.  Urządzenia, którymi dysponują specjaliści, mierzą natężenie dźwięku w różnych częstotliwościach, co pozwala na dokładne odczyty poziomu hałasu w miejscu pracy.

Wyniki tych testów są następnie wykorzystywane do określenia, czy poziom hałasu mieści się w dopuszczalnych granicach, czy też należy podjąć dalsze działania w celu jego zmniejszenia. Ponadto pracodawcy mogą stosować środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak zatyczki do uszu lub nauszniki, aby chronić swoich pracowników przed nadmiernym poziomem hałasu.

Obowiązek pomiarów natężenia oświetlenia

Obowiązek pomiarów natężenia oświetlenia wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomiary oświetlenia obejmują uwzględnienie różnych czynników, takich jak rodzaj światła, jego natężenie, temperatura barwowa i rozkład. Czynniki te są ważne dla zapewnienia, że miejsce pracy spełnia wszystkie przepisy i normy bezpieczeństwa.

Firma Pro-Lab s.c. stosuje do tego celu wysokiej jakości sprzęt, taki jak wzorcowany Luksomierz L-100 klasy dokładności A. Przedsiębiorstwo zajmuje się wykonywaniem pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, a także obsługą laboratoryjną firm, które nie posiadają własnego laboratorium chemicznego i wykonywaniem analiz chemicznych.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas