Artykuł sponsorowany Badania wstępne do pracy — jakie należy wykonać?

Badania wstępne do pracy — jakie należy wykonać?

Wykonanie badań wstępnych o lekarza medycyny pracy jest podstawowym wymaganiem stawianym przed osobami, które mają podpisać ze swoją nową firmą umowę o pracę. Dokładne zasady dotyczące badań wstępnych przed rozpoczęciem stosunku pracy są określone w Kodeksie Pracy. Skierowanie na odpowiednie badania przyszły pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. Co ważne, zakres badań wstępnych różni się w zależności od wymagań danego stanowiska pracy. W artykule dokładniej opisujemy, na czym polegają wstępne badania do pracy.

Przepisy dotyczące wstępnych badań medycyny pracy

Wstępne badania medycyny pracy są tak naprawdę wykonywane profilaktycznie, żeby stwierdzić, czy u danego kandydata do pracy nie istnieją żadne przeciwwskazania do tego, żeby mógł on wykonywać powierzone mu obowiązki.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz medycyny pracy z Niepublicznego Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Medan w Jarocinie

Według Kodeksu Pracy i obowiązującej obecnie Ustawy o medycynie pracy, obowiązek wykonania badań wstępnych przed podjęciem pracy nałożony jest na wszystkie osoby, które są zatrudnione po raz pierwszy, na osoby, które zmieniają stanowisko pracy oraz na osoby, które zmieniają charakter wykonywanej pracy i jest to związane z narażeniem na innego typu czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Według obowiązujących przepisów osoba, która podejmuje pracę w oparciu o umowę o pracę musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, które jasno określa stan jej zdrowia i stwierdza, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania do tego, żeby mogła wykonywać powierzone jej obowiązki. Ponadto według przepisów koszty wykonania niezbędnych badań powinien pokryć przyszły pracodawca. W niektórych przypadkach wydane przyszłemu pracownikowi skierowanie dotyczy wykonania potrzebnych badań w konkretnej klinice, z którą firma ma podpisaną umowę. Jeżeli nie, to przyszły pracownik może samemu wybrać miejsce, w którym wykona badania medycyny pracy.

Na czym dokładnie polega badanie medycyny pracy?

Dokładny zakres badań, jakie są wykonywane w ramach badań wstępnych medycyny pracy, zależy od rodzaju obejmowanego przez zgłaszającego się na badanie pacjenta. W skierowaniu, jaki pacjent otrzymuje od swojego przyszłego pracodawcy, powinno być dokładnie określone stanowisko zatrudnienia oraz związane z wykonywaniem przez pacjenta obowiązkami zagrożenia, czyli wykaz szkodliwych czynników, na które może być narażony pracownik. W skierowaniu powinny się także znajdować informacje dotyczące samego miejsca pracy, podpis osoby upoważnionej, czyli kierownika i specjalisty BHP oraz pieczątka firmy.

Dokładny zakres badań jest ustalany przez lekarza medycyny pracy po zapoznaniu się z charakterem i z czynnikami ryzyka związanymi z obejmowanym przez pacjenta stanowiskiem. Wśród wykonywanych w ramach medycyny pracy badań mogą się znajdować m.in. badania okulistyczne, morfologia czy badania neurologiczne. Często badanie wstępne jest też rozpoczynane od sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dokładny zakres przeprowadzanych badań u kandydatów na objęcie danego stanowiska pracy jest też obligatoryjnie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter