Artykuł sponsorowany Wsparcie adwokata w sprawach cywilnych - Kancelaria Adwokacka Maria Ferić

Wsparcie adwokata w sprawach cywilnych - Kancelaria Adwokacka Maria Ferić

Prawo cywilne obejmuje wiele rodzajów problematycznych kwestii, które są rozstrzygane na drodze sądowej. W toczących się postępowaniach warto skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej doświadczonego adwokata. Zniesienie współwłasności, wyrównanie nakładów na majątek wspólny czy naruszenie mienia to tylko kilka spraw z obszaru prawa cywilnego – jakie jeszcze sprawy prowadzi kancelaria adwokacka?

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego

Postępowania sądowe prowadzone z powodu ewentualnego naruszenia poszczególnych przepisów prawa cywilnego to zazwyczaj trudne i skomplikowane spory, w których warto zasięgnąć pomocy renomowanego, doświadczonego adwokata. Jego wsparcie z pewnością przyda się np. w przypadku roszczenia o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy. Tego typu sprawy mogą dotyczyć właściciela w dobrej lub złej wierze, w zależności od tego, w jaki sposób przedmiot został używany i innych względów, które należy wziąć pod uwagę.

Kancelarie adwokackie prowadzą również postępowania dotyczące egzekwowania praw konsumenckich. Może to być na przykład odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, jeśli warunki umowy nie zostały spełnione lub jeśli zaistniały pewne nieprawidłowości, które budzą wątpliwości pod względem prawnym. Postępowania tego typu prowadzą adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Maria Ferić. W innych przypadkach może chodzić o dochodzenie obniżenia ceny za wadliwy towar czy rękojmi za wady fizyczne. Wsparcie prawnika ma sens także w innych sprawach, które są bezpośrednio związane z prawem cywilnym – jakich konkretnie?

Problematyczny spadek oraz odszkodowania

Spory pomiędzy stronami wynikające z prawa spadkowego wymagają odpowiedniego przygotowania – doświadczony prawnik pomoże w uzyskaniu niezbędnego materiału, który będzie wymagany podczas postępowania. W kancelarii adwokackiej można również skonsultować sprawy dotyczące odszkodowania za naruszenia dóbr osobistych. Jest to jeden z najczęstszych typów roszczeń cywilnych. Szkoda wyrządzona w takim przypadku może dotyczyć np. utraty kontraktu i korzyści majątkowych, ale obejmuje również negatywne odczucia i szkody emocjonalne wyrządzone stronie poszkodowanej. Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Adwokat udziela porad w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, dostosowując do konkretnej sytuacji możliwe do podjęcia kroki.

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Ferić

Katowice , Astrów 10

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter