Artykuł sponsorowany Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Niezgodności treści między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, powinny być usunięte. Jest to ważne przy ewentualnym zbyciu domu, mieszkania, gruntu czy też lokalu użytkowego w ramach darowizny, spadku, umowy dożywocia, a także przy sprzedaży. Osoba, która jest zatem właścicielem nieruchomości, a jej prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej lub jest wpisane błędnie, ma możliwość zażądania usunięcia niezgodności danych. Na czym to polega?

Czym jest stan prawny nieruchomości?

Stan prawny nieruchomości ważny jest przy uzgadnianiu treści księgi wieczystej. Obejmuje one bowiem własność nieruchomości oraz ustanowione dla niej użytkowanie wieczyste. Stan prawny uwzględnia też ograniczone prawa rzeczowe związane z użytkowaniem, służebnością, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a także z hipoteką. By dobrze uzgodnić treść księgi wieczystej, należy zatem uwzględnić wszystkie wymienione własności stanu prawnego danej nieruchomości, a także prawa osobiste i roszczenia, które zostały dla niej określone. Ujawnieniu podlegają też wszystkie ograniczenia, które dotyczą nieruchomości.

Stan prawny mieszkania, lokalu użytkowego, domu, gospodarstwa rolnego, garażu i miejsc postojowych oraz gruntów, jest zatem złożoną kwestią. Bez prawidłowego jego ustalenia nie można sporządzić prawidłowych wpisów w księdze wieczystej. Wszystkie niezgodności powinny zaś być usuwane, by np. w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości nie dochodziło do znaczących problemów.

W tego typu sprawy warto zatem angażować adwokatów mających doświadczenie w uczestniczeniu w postepowaniach wieczystoksięgowych, a także tych, którzy świadczą pomoc prawną w zakresie analizowania stanu prawnego nieruchomości na życzenie klienta.

Na czym polega uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym to nic innego jak usuwanie i aktualizowanie nieprawidłowych wpisów zawartych w księgach. Często dotyczy to spraw, w których osoba będąca właścicielem nieruchomości nie ma wpisanych praw własności w księgach. W takim przypadku istotne jest wniesienie właściwego powództwa o uzgodnienie treści w księdze wieczystej. Istotne przy tym jest zaś to, iż to na powodzie spoczywa ciężar obalenia domniemania wynikającego ze wpisu w księdze wieczystej. Musi on zatem przedstawić dowody potwierdzające, że przysługuje mu wpis prawa własnościowego w księdze wieczystej.

Takie sprawy nie są zatem proste w regulowaniu, dlatego zawsze istotne jest zgłoszenie się do dobrej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach majątkowych. To adwokaci przygotowują dla swoich klientów pozwy. O szczegóły warto pytać mecenasa Andrzeja Jemielitę. Co zaś musi zawierać żądanie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Prócz wszystkich elementów formalnych – m.in. dane powoda oraz sądu, do którego się on zwraca – istotne jest jasne oznaczenie nieruchomości, której stan prawny ma być sprostowany. Pozew bezsprzecznie musi wskazywać konkretne prawa, które nie zostały wpisane lub zostały wpisane błędnie w księdze wieczystej. Niekiedy istotne jest też opisanie obciążeń oraz ograniczeń dotyczących prawa powoda do nieruchomości. W piśmie musi też zostać przytoczona treść wpisu, która powinna zostać uaktualniona do formy zgodnej z rzeczywistym stanem prawnym. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas