Artykuł sponsorowany Upoważnienie. Jak je napisać i co musi zawierać?

Upoważnienie. Jak je napisać i co musi zawierać?

Upoważnienie często jest kojarzone z pełnomocnictwem. Obie formy wyrażają wolę do wykonywania czynności w imieniu innej osoby. Jakie podstawowe elementy powinno zawierać pełnomocnictwo i na co zwrócić uwagę podczas jego tworzenia?

Podstawowe elementy upoważnienia

Jak napisać upoważnienie? Ten rodzaj dokumentu musi zawierać podstawowe elementy, jak miejscowość i datę, tytuł pisma, adres do korespondencji, dane osoby upoważnionej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub nr dowodu osobistego), dane osoby upoważniającej oraz określenie celu, oraz woli (powodu, dla którego wystawiane jest zaświadczenie) i czytelny podpis osoby upoważniającej.

W przypadku określenia woli warto doprecyzować czy pełnomocnictwo obejmuje jednorazową czynność, czy stałą. Zarówno zbyt szerokie, jak i zbyt wąskie upoważnienie może stanowić problem dla osoby upoważniającej.

Co do zasady możemy udzielić upoważnienia każdej osobie – pracownikowi, członkowi rodziny czy osobie, którą darzymy zaufaniem.

Upoważnienie – przykładowa treść

Treść udzielonego upoważnienia nie jest trudna do skonstruowania. Możemy skorzystać z gotowych wzorów dokumentów, które znajdziesz np. pod tym linkiem: https://aleo.com/pl/blog/wzory-dokumentow/ albo sami napisać pismo. Najważniejsze, by wszystkie niezbędne a omawiane już elementy znalazły się w dokumencie. Przykładowa treść upoważnienia może wyglądać tak:

Ja, niżej podpisana Anna Nowak, legitymująca się dowodem tożsamości o numerze LKA 33333333, wydanym przez prezydenta Miasta Rzeszowa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nowak Przewozy, numer NIP 22222222, upoważniam mojego męża Andrzeja Nowaka, legitymującego się dowodem tożsamości o numerze WFE 7777777, wydanym przez prezydenta miasta Rzeszowa, do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet innych zobowiązań.

Warto pamiętać o wyraźnym podpisie oraz opatrzeniu dokumentu w miejscowość i datę.

Kiedy może przydać się upoważnienie?

Upoważnienie i pełnomocnictwo mogą przydać się za każdym razem, kiedy nie jesteśmy w stanie osobiście załatwić ważnej dla nas sprawy. Udzielone przez nas upoważnienie pozwoli np. na złożenie lub odebranie dokumentów czy odebranie przesyłki z poczty.

Upoważnienie a pełnomocnictwo – jaka jest różnica?

Choć w swej istocie upoważnienie i pełnomocnictwo nie różnią się od siebie, ponieważ wyrażają wolę osoby uprawniającej, istnieje jednak pomiędzy nimi niewielka różnica. Upoważnienie wiąże się z wyrażeniem pozwolenia na czynności, które zostały nam powierzone przez upoważniającego. Z kolei pełnomocnictwo pozwala na wyrażenie woli przez osobę, która została do tego upoważniona. Ważne jednak, by mieściło się to w wyznaczonym przez upoważniającego zakresie.

Dlatego na co dzień możemy korzystać zarówno z pełnomocnictwa (np. do zawarcia umowy w naszym imieniu), jak i upoważnienia (np. do złożenia dokumentów). Warto jednak pamiętać o wyborze zaufanych osób, którym udzielimy upoważnienia czy pełnomocnictwa – w przypadku działania na naszą niekorzyść będziemy musieli zmierzyć się ze wszystkimi konsekwencjami. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem: https://aleo.com/pl/.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas