Artykuł sponsorowany Umorzenie postępowania egzekucyjnego – co warto wiedzieć?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – co warto wiedzieć?

Komornik to funkcjonariusz państwowy, którego wizyty w swoim domu obawia się wiele osób posiadających długi. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że komornik zawsze działa w oparciu o literę prawa, a nie na złość dłużnikowi. Jego zadaniem jest skuteczna windykacja należności na rzecz wierzyciela. Mimo to zdarza się, że w toku postępowania egzekucyjnego dochodzi do jego umorzenia. Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone lub całkowicie umorzone. Najczęściej dzieje się tak z powodu braku możliwości zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Sytuacje, w których komornik odstępuje od czynności windykacyjnych, można podzielić na trzy kategorie:

  • umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa,
  • umorzenie na wniosek wierzyciela/dłużnika,
  • umorzenie z urzędu.

Umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa następuje wtedy, gdy w trakcie prowadzenia danej sprawy nastąpiły przeszkody prawne. Związane jest to zazwyczaj z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przez dłużnika. Gdy wyrok sądu się uprawomocni, komornik sądowy musi odstąpić od czynności egzekucyjnych.  Często zdarza się też, że dochodzi do zawieszenia egzekucji komorniczej na rok. Jeśli po tym czasie wierzyciel nie wystąpi z wnioskiem o wznowienie działań windykacyjnych, sprawa również zostanie umorzona.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika lub wierzyciela

Bywa, że dłużnik i wierzyciel dochodzą do porozumienia w sprawie długu bez udziału komornika. Wierzyciel może wiedzieć też, że dłużnik nie ma żadnego majątku ani dochodów, w związku z czym ściągnięcie długu będzie zwyczajnie niemożliwe. Wówczas komornik odstępuje od windykacji na jego wniosek. Wzór takiego pisma można znaleźć na stronie wybranej kancelarii komorniczej takiej jak np. Adam Derba Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.

Należy pamiętać, że w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na wniosek uprawnionego organu, wierzyciel może złożyć wniosek o umorzenie postępowania tylko za wcześniejszą zgodą sądu. Z kolei umorzenie postępowania egzekucyjnego na żądanie dłużnika ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do pomyłki lub, gdy wierzyciel ponownie wystąpił do sądu o spłatę długu, który już został uregulowany.

Bezskuteczność egzekucji komorniczej

Komornik może umorzyć postępowanie, jeśli windykacja okaże się bezskuteczna. Oznacza to, że dłużnik nie ma środków, by zaspokoić żądania wierzyciela. Pożyczkodawca może jednak ubiegać się o ponowne rozpatrzenie sprawy aż do przedawnienia się roszczenia. Zwykle dzieje się to po 6 latach. Umorzenie postępowania komorniczego nie oznacza kasacji długów. Wprawdzie dłużnik może swobodnie dysponować swoim majątkiem, ale wierzyciel wciąż może podejmować kolejne próby odzyskania należności.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas