Artykuł sponsorowany Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu cywilnym

Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu cywilnym

Aby właściwie przygotować się do uczestnictwa w procesie sądowym, należy upewnić się, czy wszystkie dostarczane dokumenty spisane są w języku polskim. Jest to język urzędowy, wobec czego wszystkie udostępniane w toku postępowania dowody, w tym pisma, muszą być sporządzone po polsku. Co należy zrobić, aby uprawomocnić teksty obcojęzyczne?

Czy w postępowaniu cywilnym zawsze należy tłumaczyć dokumenty?

Zgodnie z art. 256 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym został przełożony przez tłumacza przysięgłego. Zazwyczaj organ orzekający korzysta z tego prawa, nawet jeżeli wszyscy uczestnicy procesu płynnie znają dany język. Zdarzają się sytuacje, w których sąd nie zleca tłumaczenia, dotyczy to jednak głównie dokumentów, których sens jest oczywisty. Są to na przykład pisma składające się w głównej mierze z liczb, takie jak rachunki czy informacje o wymiarach.

Słuszną decyzją jest dołączenie przetłumaczonego dokumentu do akt już na etapie gromadzenia dowodów. Rzetelnych przekładów dokonuje Biuro Perfekt Tłumaczenia i nauka języków obcych. Jeżeli obcojęzyczny materiał może istotnie wpłynąć na dalszy tok postępowania lub wyrok, dostarczenie sądowi uwierzytelnionego przekładu jest bezwzględnie konieczne.

W większości przypadków znalezienie odpowiedniego tłumacza przysięgłego nie stanowi problemu. Jeżeli jednak pojawia się istotna przeszkoda w uwierzytelnieniu pisma, np. z uwagi na niezwykle rzadko używany język oryginału, należy udać się z prośbą o tłumaczenie do konsula danego kraju. Jego przekład jest równie ważny, jak pismo dostarczone przez tłumacza przysięgłego.

Kto może przetłumaczyć dokument?

Nawet gdy strona posiadająca dokument włada biegle danym językiem obcym, konieczne jest zgłoszenie się do tłumacza przysięgłego. Jest to osoba, która zdała egzamin państwowy poświadczający zaawansowaną znajomość języka, została wpisana na oficjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości oraz otrzymała pieczęć opatrzoną nazwiskiem i indywidualnym numerem urzędowym. Tym właśnie stemplem tłumacz przysięgły zaświadcza zgodność przekładu z obcojęzycznym oryginałem.

Aby mieć pewność, że pismo zostanie przygotowane na czas, trzeba zgłosić się do tłumacza przysięgłego z odpowiednim wyprzedzeniem. Najlepiej już podczas pierwszej rozmowy zapytać, ile czasu zajmie praca nad tekstem. Jeżeli okaże się, że zlecenie nastąpiło zbyt późno, zazwyczaj skorzystać można z droższego, lecz pewnego tłumaczenia w trybie ekspresowym.

Oprócz zlecenia tłumaczenia istnieje jeszcze jedno, często mniej kosztowne posunięcie, które można zastosować w omawianej sytuacji. Wykonuje się je, gdy strona posługuje się językiem obcym i jest w stanie wiernie przetłumaczyć tekst lub posiada gotowy przekład. Można dostarczyć takie pismo tłumaczowi przysięgłemu, aby ten zaświadczył jego prawidłowość swoją pieczęcią.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas