Materiał Partnera Różnica między adwokatem, prawnikiem i radcą prawnym

Różnica między adwokatem, prawnikiem i radcą prawnym

Dość często spotykamy się z tymi pojęciami, lecz wielu z nas je myli, a czasem nawet używa zamiennie. Jednak zakres uprawnień prawnika, adwokata i radcy prawnego jest inny. Różnią się one również możliwością występowania przed sądami powszechnymi. W poniższym artykule poznasz zasadnicze różnice i będziesz wiedzieć do kogo zwrócić się z danym prawniczym problemem.

Kompetencje prawnika

Prawnik posiada wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej tytuł magistra prawa. Ten tytuł zawodowy daje najwęższe uprawnienia. Prawnik może kontynuować naukę i ukończyć aplikację dającą prawo do wykonywania zawodu np. adwokata, radcy prawnego, komornika, prokuratora. Może również otworzyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych.
Zanim wybierzesz się do prawnika, pamiętaj, że nie ma on uprawnień do występowania przed sądami. Zakres jego działań nie podlega takim obostrzeniom jak działania adwokata lub radcy prawnego. Prawnik nie podlega samorządom, czy organom nadzorczym, w związku z tym nie dotyczy go odpowiedzialność dyscyplinarna i nie obowiązują go zasady etyki zawodowej. Prawnik nie ma również obowiązku wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które chroniłoby jego klientów przed ewentualnymi błędami. Co więcej, prawnika nie dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Biorąc pod uwagę brak mechanizmów zabezpieczających, czasem lepiej powierzyć sprawę prawną kancelarii takiej jak Kancelaria adwokacka Michno, Kasznia, Kawalec sp.p.

Kompetencje adwokata

Adwokat posiada najszersze uprawnienia w porównaniu do dwóch pozostałych zawodów. Adwokatem jest osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ukończoną trzyletnią aplikację adwokacką, wpis na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej oraz złożone ślubowanie.
Adwokat może podjąć się spraw z najróżniejszych dziedzin prawa, ponieważ może występować przed sądami wszystkich instancji
. Adwokat podlega kontroli organów adwokatury, zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu etycznego i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Tę grupę obowiązuje również tajemnica zawodowa.
Wygląda na to, że jeśli potrzebujemy pełnego wsparcia prawniczego, lepiej zdecydować się na kancelarię, taką jak Kancelaria adwokacka Michno, Kasznia, Kawalec sp.p.

Kompetencje radcy prawnego

Radca prawny posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończoną aplikację radcowską, wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie. Status adwokata i radcy prawnego jest równy, jednak występuje między nimi zasadnicza różnica. Radca prawny nie może występować przed sądem w większości spraw karnych i karnoskarbowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas