Materiał Partnera Rodzaje zdjęć biometrycznych wykonywanych w zakładach fotograficznych

Rodzaje zdjęć biometrycznych wykonywanych w zakładach fotograficznych

Zakłady fotograficzne to miejsca, w których zlecić można przygotowanie naszych zdjęć wymaganych w danych urzędach. Mowa o fotografiach niezbędnych do wydania dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Specjalista wykona też odbitki potrzebne np. do otrzymania ważnych dokumentów związanych z naszą edukacją. Jakie są zatem najpopularniejsze rodzaje zdjęć biometrycznych?

Czym wyróżniają się zdjęcia do paszportu, dowodu i prawa jazdy?

Trzy najważniejsze dla większości osób dokumenty tożsamości to dowód osobisty, paszport i prawo jazdy. Na każdym z nich musi znajdować się aktualne zdjęcie właściciela, co z kolei wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania takiej fotografii. Dla wszystkich wymienionych dokumentów obowiązują te same przepisy. Przede wszystkim twarz musi być odsłonięta – nie może jej zakrywać fryzura, nakrycie głowy lub inne, niepożądane elementy. Ważne jest też usunięcie tzw. efektu czerwonych oczu, czym zajmie się profesjonalny fotograf w procesie obróbki zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu.

Jest to najpopularniejszy rodzaj fotografii urzędowych, które dobrze jest zrealizować w specjalnych zakładach świadczących usługi w tym zakresie. Jednym z nich jest Fotograf Przy Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze. To miejsce, w którym wspomniane zdjęcia przygotowuje się bardzo szybko i jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to jednak nie tylko odbitek dołączanych do wniosków o wydanie dowodów tożsamości. Kiedy jeszcze wykonuje się wspomniane zdjęcia urzędowe?

Kiedy fotografie biometryczne wymagane są przez placówki edukacyjne?

Zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach, technikach czy uczelniach wyższych, osobom uczęszczającym na zajęcia wydaje się legitymację. Upoważnia ona m.in. do otrzymania zniżek w wybranych miejscach, np. komunikacji publicznej. Na takich dokumentach niezbędne jest uwzględnienie fotografii przedstawiającej wyraźnie twarz właściciela – studenta bądź ucznia. Zdjęcia biometryczne powinny być w tym wypadku czytelne i zrealizowane zgodnie z wytycznymi danej placówki edukacyjnej.

Dotyczy to również fotografii dyplomowych. Uzyskanie konkretnego stopnia naukowego czy ukończenie danego etapu edukacji skutkuje wydaniem przez szkołę lub uczelnię stosownego dokumentu poświadczającego nasze osiągnięcia. Powinno znaleźć się na nim również zdjęcie biometryczne. Taką fotografię dobrze jest wykonać w profesjonalnym zakładzie także wtedy, gdy chcemy stworzyć imponujące CV. Choć obecnie odchodzi się od umieszczania w nim zdjęcia kandydata, to praktyka ta nadal jest przez wielu pracodawców mile widziana, a dobrze wykonana fotografia z pewnością zostanie odebrana przez nich pozytywnie.

Opracowanie:

Podziel się