Artykuł sponsorowany Prowadzenie spraw o mobbing w pracy w ofercie Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie

Prowadzenie spraw o mobbing w pracy w ofercie Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie

Kancelaria Radców Prawnych Arendarski & Stejblis mieści się przy ulicy Żytniej w Warszawie. Prowadzi ją dwóch doświadczonych prawników – Andrzej Arendarski i Marek Stejblis, którzy współpracują razem już blisko 30 lat. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Zapewnia fachowe wsparcie w sprawach związanych z mobbingiem w środowisku pracy. Kogo najczęściej dotyczy to zjawisko?

Czym jest mobbing w pracy?

Według Kodeksu Pracy „mobbing to działania lub zachowania, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i mają na celu poniżenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.” Mobbing wywołuje daleko idące skutki w psychice osoby, która go doświadcza. Powoduje między innymi obniżenie poczucia własnej wartości, utratę wiary we własne kwalifikacje i zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Do tego wszystkiego nierzadko dochodzi jeszcze ostracyzm ze strony współpracowników. Sprawcą mobbingu zazwyczaj jest pracodawca, lecz może nim być także kolega/koleżanka z pracy lub bezpośredni przełożony (np. kierownik zmiany, manager). Jak zaznacza specjalista z Kancelarii Radców Prawnych Arendarski & Stejblis – mobbing niełatwo jest udowodnić, dlatego też zaleca się, by osoba pokrzywdzona skorzystała z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Trzeba bowiem udokumentować, że zachowanie mobbera jest regularne, trwa ponad pół roku i celowo uderza w samopoczucie poszkodowanego. Mobbing to przemoc psychiczna, na którą nie ma zgody w żadnym szanującym się przedsiębiorstwie.

Co może być dowodem w sprawach o mobbing?

Kancelaria Radców Prawnych Arendarski & Stejblis pomaga swoim klientom w zbieraniu materiału dowodowego w sprawach o mobbing w pracy. Nie jest to proste, ponieważ większość działań mobbera polega na słownym zastraszaniu bądź nękaniu. Jednak podobny ton wypowiedzi bywa widoczny także w poleceniach wydawanych na piśmie (maile, smsy, notatki, screeny z komunikatora), dlatego warto gromadzić wszystkie tego typu komunikaty, gdyż stanowią one istotny dowód dla sądu. Ważną rolę w sprawach o mobbing odgrywają t świadkowie. Problem w tym, że ci nie zawsze chcą zeznawać przeciwko swojemu pracodawcy/przełożonemu/współpracownikowi w obawie o własne interesy. Zazwyczaj bardziej skore do pomocy są osoby, które same doświadczyły przemocy psychicznej ze strony tego samego mobbera. Jednocząc siły, zwiększa się szansę na wygraną. Kolejnym ważnym dowodem jest dokumentacja medyczna. Mobbing może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Taka diagnoza z pewnością przyczyni się do szybszego i pomyślnego dla poszkodowanego rozwiązania sprawy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas