Materiał Partnera Prawa pracodawcy, a prawa pracownika – kto ma ich więcej i jak są przestrzegane

Prawa pracodawcy, a prawa pracownika – kto ma ich więcej i jak są przestrzegane

Do podstawowych obowiązków każdego pracownika, niezależnie od wykonywanej pracy oraz warunków umowy, należy staranne i dokładne wykonywanie powierzonych mu zadań. Ponadto konieczne jest wykonywanie poleceń przełożonego. Wbrew wielu posiadanym przez pracownika obowiązkom, nie wszystkie nałożone polecenie musi on wykonać. Istnieje również szereg przysługujących mu praw, przez które pewne zadania, niezgodne z przepisami prawa lub niezgodne z umową, nie muszą być wykonywane.

Jakie prawa może wykorzystywać pracodawca?

Powszechnym, choć nie do końca prawidłowym poglądem jest, że pracodawca może wymagać od pracownika dużo więcej, niż pracownik od niego. Istnieje jednak wiele obowiązków, które wykonywać musi zatrudniona osoba. Niewątpliwym prawem posiadanym przez pracodawcę jest możliwość wymagania i egzekwowania od pracownika należycie wykonywanej, powierzonej mu pracy, wynikającej z reguł zawartych w odpowiednio skonstruowanej między stronami umowie. Prawa pracodawcy ustanawiają, iż może on egzekwować odpowiedni stosunek pracownika do wykonywanej pracy, ma prawo wymagać odpowiedniej postawy w czasie świadczonych obowiązków, może wymagać od pracownika pokazywania szacunku do materialnych dóbr przedsiębiorstwa, a także budowania swoją osobą pożądanego wizerunku firmy, ochrony jej dóbr i przestrzegania wszelkich regulaminów związanych z pełnionym stanowiskiem.

Jakie prawa chronią pracownika?

Choć szereg obowiązków nałożonych na pracownika często stanowi bardzo długą listę, to nie brakuje mu równie wielu praw, o czym często sami pracownicy zapominają, bądź nie są ich świadomi, co wynikać może z ignorancji osoby przełożonej. O prawidłowe prawa pracownika i ich przestrzeganie walczą od wielu lat kancelarie prawne. Jedną z nich jest Kancelaria Sławomira Momota, znajdująca się w Warszawie. Według ekspertów prawa, przywileje należące do pracownika, powinny być przestrzegane tak samo mocno, jak konieczność wykonywania przez niego obowiązków. Choć prawo coraz częściej stoi po stronie pracownika, to w dalszym ciągu potrzebne jest podkreślanie możliwości, jakie on posiada, oraz przypominanie o tym, jakie przysługują mu prawa. Jednym z nich jest prawo do godnego, terminowego otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Problemy z tego tytułu okazują się bardzo częstym zjawiskiem, z którym przedstawiciele Kancelarii starają się skutecznie walczyć. Odpowiednie, zgodne z zasadami bezpieczeństwa oraz prawami człowieka traktowanie, jest konieczne w trakcie zlecania pracy przez pracodawcę. 

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas