Artykuł sponsorowany Prace arborystyczne – na czym one polegają?

Prace arborystyczne – na czym one polegają?

Prace arborystyczne podzielić można na działania w zakresie analizy drzewostanów, a także na prace wysokościowe. W pierwszym przypadku arboryści przygotowują ekspertyzy drzew, a w drugim rośliny wysokie są wycinane lub też przycinane m.in. metodą alpinistyczną. To ona dzisiaj pozwala świadczyć szerokie usługi, które przewyższają jakością te z użyciem podnośników koszowych. Poznaj zatem proces cięcia drzew.

Cięcia drzew na podstawie opracowań dendrologicznych

Zarówno cięcia drzew, jak i ich wycinka to zadania, które przeprowadzane są na podstawie tzw. opracowań dendrologicznych. Przed obróbką danej rośliny wysokiej istotne jest bowiem jej ocenienie wizualne, a także wykonanie tomografii akustycznej z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Takie podejście pozwala na wykrycie i wskazanie widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach, od strefy korzeniowej począwszy, na konarach i gałęziach kończąc. Opracowanie dendrologiczne ważne jest też dla oceny ryzyka związanego z usuwaniem drzew lub ich elementów. Ekspertyza musi zawierać zatem rekomendacje oraz informacje o terminach wykonania zabiegów pielęgnacyjnych lub ekstrakcyjnych.

Analizy drzew dotyczą także oceny stopnia zagrożenia ludzi i mienia w jego otoczeniu, a także ogólne zalecenia związane z utrzymaniem drzewostanów. Decyzje o ewentualnej wycince zawsze podejmują zatem eksperci. Prace wykonawcze to zaś zadanie dla specjalistów prac wysokościowych z uprawnieniami do świadczenia usług arborystycznych.

Wycinka drzew oraz ich pielęgnacja

Po uzyskaniu opracowania dendrologicznego dany podmiot – urząd, zarządca dróg czy cmentarza, dyrekcja szkoły czy szpitala, leśnictwo – przekazuje dokumentację firmie prac wysokościowych, która może dokonać wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego, lub bardziej rekomendowaną metodą alpinistyczną. W drugim przypadku mowa o większej precyzji cięcia, możliwości świadczenia usług na terenach trudnodostępnych, a także o atrakcyjniejszych cenach prac.

Metodą alpinistyczną prowadzi się zatem cięcia pielęgnacyjne, usuwa się posusz i jemiołę, a także dokonuje się korekty koron. Prócz tego technika ta jest świetna do realizacji innych zabiegów pielęgnacyjnych drzew, w tym wzmocnień elastycznych i mechanicznych, czy prac na drzewach pomnikowych oraz na terenach pod opieką konserwatora zabytków. Najlepsze firmy oferujące usługi arborystyczne – polecany jest zespół ROPE ACCESS WORKERS POLAND – gotowe są również na frezowanie karpin, wycinki drzew z wykorzystaniem technik linowych, a także na identyfikację patogenów roślin wysokich np. w lasach i parkach.

Ważnymi usługami są również te związane z zabezpieczaniem drzew na terenach budów, w tym przy drogach. Szczególnie istotne jest usuwanie spróchniałych konarów i gałęzi, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Najlepsze firmy montują również na wysokościach środki odstraszające ptaki. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas