Artykuł sponsorowany Podział majątku w procesie rozwodowym - na czym to polega? Kancelaria Radców Prawnych Gratus

Podział majątku w procesie rozwodowym - na czym to polega? Kancelaria Radców Prawnych Gratus

Rozwód to nie tylko emocjonalnie trudny proces, ale także skomplikowany od strony prawnej. Jednym z kluczowych aspektów, które muszą zostać uregulowane podczas rozstania małżonków, jest podział majątku. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby pomóc zrozumieć jego istotę oraz przebieg.

Podział majątku w procesie rozwodowym

Podział majątku w trakcie rozwodu jest jednym z kluczowych elementów tego procesu. Polega on na ustaleniu, jak majątek nabyty przez małżeństwo w trakcie trwania związku małżeńskiego zostanie podzielony pomiędzy małżonków. Warto zaznaczyć, że chodzi tu tylko o tzw. majątek wspólny, czyli ten, który został nabyty przez oboje małżonków po zawarciu związku małżeńskiego. Majątek osobisty każdego z małżonków (nabyty przed ślubem) nie podlega podziałowi.

W polskim prawie obowiązuje zasada wspólności majątkowej, co oznacza, że każdy z małżonków przysługuje połowa wartości majątku wspólnego. W przypadku rozwodu, majątek ten musi zostać podzielony na równo pomiędzy małżonków, chyba że strony postanowią inaczej. Istnieje możliwość zawarcia umowy majątkowej przed lub w trakcie trwania małżeństwa, która może wprowadzić inny sposób podziału majątku.

Sposoby podziału majątku

Podział majątku może odbyć się na kilka sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między małżonkami, które pozwala uniknąć konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. W takim przypadku, strony mogą samodzielnie ustalić, jak zostanie podzielony majątek wspólny i sporządzić stosowną umowę. Ważne jest, aby umowa ta została zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż tylko wtedy będzie miała moc prawną.

Jeśli porozumienie między stronami nie jest możliwe, konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia podziału majątku. Sąd rozstrzyga o podziale majątku na wniosek jednego z małżonków. W takim przypadku, sędzia bierze pod uwagę różne okoliczności, takie jak wkład każdego z małżonków w zdobycie majątku wspólnego, potrzeby każdej ze stron czy sytuację materialną obu małżonków.

Rola radcy prawnego

W procesie rozwodowym i podziale majątku niezwykle istotna może okazać się pomoc doświadczonego radcy prawnego. Profesjonalista taki może pomóc w sporządzeniu umowy majątkowej, reprezentować stronę w postępowaniu sądowym czy doradzić, jak postępować w trudnych sytuacjach. Kancelaria Radców Prawnych Gratus oferuje wsparcie w zakresie podziału majątku w procesie rozwodowym, pomagając swoim klientom przejść przez ten trudny okres życia.

Warto również wspomnieć o podziale długów, które także stanowią część majątku wspólnego małżeństwa. Zgodnie z polskim prawem, długi zaciągnięte przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa są uważane za długi wspólne. Oznacza to, że obie strony odpowiadają za ich spłatę po równo. Podobnie jak w przypadku podziału majątku, można zawrzeć umowę majątkową regulującą kwestię odpowiedzialności za długi.

Opracowanie:

Gratus s.c. Kancelaria Radców Prawnych

Sopot , Czyżewskiego 8-10 lok. 1D

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas