Materiał Partnera Podział majątku po rozwodzie – skorzystaj z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Anety Jóźwiakowskiej

Podział majątku po rozwodzie – skorzystaj z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Anety Jóźwiakowskiej

Rozwód to trudny emocjonalnie okres w życiu, po którym zazwyczaj następuje kolejny, często bardzo sporny czas, który dotyczy kwestii podziału majątku wspólnego. Jak tego dokonać? W jaki sposób rozliczyć się z byłym małżonkiem? Czy możliwy jest sprawiedliwy podział? Kancelaria Radcy Prawnego Jóźwiakowska Aneta z pewnością pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania oraz w sprawnym przeprowadzeniu podziału majątku.

Co obejmuje majątek wspólny?

Wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w całym okresie jego trwania. Majątek wspólny obejmuje między innymi:

  • dochody z majątku wspólnego małżonków, jak również z majątku osobistego każdego z nich,
  • pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego ze współmałżonków,
  • spółdzielcze prawo do lokalu,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
  • prawo użytkowania wieczystego.

Jak przeprowadzić podział majątku?

Podział majątku najlepiej przeprowadzić z pomocą doświadczonego mecenasa. Miejscem godnym polecenia jest Kancelaria Radcy Prawnego Jóźwiakowska Aneta, która zapewnia profesjonalne doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Oferuje pomoc przy rozwodach, separacjach, ustaleniu wysokości alimentów.

Żeby dokonać podziału majątku, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego (który może być już zawarty w pozwie rozwodowym) i go opłacić. Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą sąd może orzec podział majątku wspólnego poprzez:

  • podział w naturze, czyli fizyczny podział rzeczy,
  • przyznanie rzeczy na wyłączność jednemu ze współmałżonków, co wiąże się z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
  • sprzedaż rzeczy i podziału środków pieniężnych.

Przy podziale majątki wspólnego zawsze pierwszeństwo ma podział w naturze. Gdy jest on niemożliwy do zrealizowania, wtedy stosuje się pozostałe możliwości.

Jak długo trwa podział majątku po rozwodzie?

Zwykle sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie trwają do dwóch lat. Jednak w skrajnych przypadkach czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu. Wszystko zależy od tego, w jakich relacjach pozostają byli już małżonkowie. Jeżeli są mocno skłóceni i niechętni do porozumienia, sprawa na pewno potrwa dłużej. Gdy ich relacje są poprawne i oboje chcą jak najszybciej rozwiązać kwestię podziału majątku, mają szansę zakończyć to w kilka miesięcy.

Opracowanie:

Radca prawny Jóźwiakowska Aneta

Lublin , Prezydenta Gabriela Narutowicza 16 lok. 4

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas