Artykuł sponsorowany Podział majątku a rozwód - kiedy nie obowiązuje wspólnota majątkowa? Kancelaria Adwokacka Izabella Borkowska-Kaczmarczyk

Podział majątku a rozwód - kiedy nie obowiązuje wspólnota majątkowa? Kancelaria Adwokacka Izabella Borkowska-Kaczmarczyk

Rozwód to zawsze trudny czas dla małżonków, a podział majątku może stać się dodatkowym źródłem konfliktów. W Polsce obowiązuje zasada wspólności majątkowej, jednak istnieją sytuacje, w których małżeństwo może ją wyłączyć lub ograniczyć. Poznaj szczegółowe informacje na temat podziału majątku po rozwodzie oraz sytuacji, w których wspólnota majątkowa nie obowiązuje.

Podstawowe zasady wspólności majątkowej

Wspólnota majątkowa małżeńska jest podstawowym trybem zarządzania majątkiem przez małżonków w Polsce. Oznacza to, że wszelkie nabyte przez nich dobra w trakcie trwania małżeństwa są ich wspólną własnością. W przypadku rozwodu, zgodnie z polskim prawem, majątek ten jest dzielony równo między małżonków. Warto jednak pamiętać, że wspólność majątkowa obejmuje jedynie dobra nabyte po zawarciu związku małżeńskiego. Majątek zgromadzony przed ślubem pozostaje własnością każdego z małżonków.

Wyłączenie wspólności majątkowej

Istnieją sytuacje, w których małżonkowie mogą zdecydować się na wyłączenie wspólności majątkowej. Taka decyzja musi zostać zawarta w formie umowy małżeńskiej, która jest sporządzana przed notariuszem. Wyłączenie wspólności majątkowej może obejmować całość majątku lub tylko jego część. Warto pamiętać, że umowa małżeńska może być zawarta zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa.

Oprócz całkowitego wyłączenia wspólności majątkowej, małżonkowie mogą również zdecydować się na jej ograniczenie. Oznacza to, że niektóre dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa będą objęte wspólnością majątkową, a inne pozostaną własnością indywidualną każdego z małżonków. Takie rozwiązanie może być korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających znaczący majątek przed ślubem.

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku rozwodu, majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa podlega podziałowi. Jeśli istnieje umowa małżeńska wyłączająca lub ograniczająca wspólność majątkową, podział ten będzie dokonywany zgodnie z jej postanowieniami. W sytuacji, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa trafia do sądu, który podejmuje decyzję o podziale majątku na podstawie przepisów prawa oraz okoliczności konkretnej sprawy. W Olsztynie porad prawnych w tym zakresie udziela m.in. Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabella Borkowska-Kaczmarczyk.

Podział majątku po rozwodzie może być źródłem wielu konfliktów, dlatego warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego trybu zarządzania majątkiem już na etapie planowania ślubu. Wyłączenie lub ograniczenie wspólności majątkowej może być korzystne dla małżonków, którzy chcą uniknąć ewentualnych problemów związanych z podziałem majątku w przyszłości. Ważne jest jednak, aby pamiętać o konieczności zawarcia umowy małżeńskiej przed notariuszem oraz zgłoszenia jej do właściwego urzędu stanu cywilnego.

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabella Borkowska - Kaczmarczyk

Olsztyn , Kościuszki 21 lok. 6

  • tel. 505 305 411

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas