Materiał Partnera
Ochrona składów kolejowych

Ochrona składów kolejowych

Coraz większa liczba przedsiębiorstw, które działają w branży transportu kolejowego towarów, decydują się podejmować współpracę ze specjalistycznymi firmami ochrony mienia. To one zapewniają bezpieczeństwo towarom niebezpiecznym takim jak ropa, czy benzyna, a także przewozom dóbr cennych. Nie każdy bowiem wie o tym, że nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zjawisko kradzieży w kolejnictwie jest bardzo powszechne.

Bezpieczeństwo przeciw kradzieżom

Kradzież towarów cennych przesyłanych szlakami kolejowymi może przynieść danemu przedsiębiorstwu olbrzymie straty finansowe, dlatego dzisiaj w branży kolejowej, prawdziwym standardem jest korzystanie z usług firm ochroniarskich. Zabezpieczają one dany pociąg oraz jego skład głównie przed drobnymi rabunkami, ale nie każdy wie, że coraz częściej dochodzi do pozorowanego zatrzymania taboru, np. w celu kradzieży pelletu, czy węgla kamiennego. Sami maszyniści nie są w stanie skutecznie ochronić przewożony towar. Dzisiaj zatem olbrzymie znacznie w branży mają takie firmy, jak m.in. przedsiębiorstwo Portos. Podmiot ten ochroną składów kolejowych zajmuje się już od 2005 roku, stając się partnerem wielu znanych firm przewozowo-handlowych komercyjnych, jak i publicznych.

Bezpieczeństwo przewozowe materiałów niebezpiecznych

Do materiałów niebezpiecznych, które przewożone są taborami kolejowymi, zalicza się przede wszystkim benzynę, gaz, czy ropę naftową. Zapewnianie bezpieczeństwa transportom tego typu surowców jest ważne nie tylko z punktu widzenia kradzieży, ale przede wszystkim ze względu na ochronę życia i zdrowia kadry obsługującej pociąg, oraz wszystkich obiektów znajdujących się w pobliżu danego szlaku towarowego. Warto przy tym wiedzieć, że firma ochrony osób i mienia, dokładnie sprawdza torowiska pod kątem bezpieczeństwa komunikacyjnego, usuwa przeszkody, czy też sprawdza trzeźwość np. maszynistów. Istotne jest również namierzanie danych ładunków poprzez technologię GPS, co pozwala na usprawniony proces logistyki kolejowej. Sprawdzanie czystości komunikacyjnej trasy i inne metody ochrony pociągu, pozwalają znacznie skrócić czas dostawy ładunków!

Pozostałe usług ochroniarskie dla kolejnictwa

Nie tylko zabezpieczanie obszaru przewozu towarów – cały szlak torowy – i taboru, wchodzi w skład obsługi kolejnictwa przez firmy ochrony osób oraz mienia. Bardzo ważnym działaniem jest nadzorowanie procesu tankowania paliwa do lokomotyw, czy zapewnianie bezpieczeństwa przy rozładunku/załadunku oraz postoju cennych towarów – np. przewożonych samochodów osobowych. Warto przy tym wiedzieć, że ochroniarze profesjonalnych firm, wyposażeni są w nowoczesną technologię, która dzisiaj jest niezbędna przy ochronie składów kolejowych.

Ochrona mienia dla kolejnictwa może dotyczyć również zapewniania bezpieczeństwa zajezdniom, stacjom kolejowym, czy placom remontowym.

Opracowanie:

Portos sp.j. Sawicki, Perz

Warszawa , Przyrzecze 10b

Podziel się