Materiał Partnera Ochrona imprez masowych w świetle przepisów

Ochrona imprez masowych w świetle przepisów

G. Orwell napisał kiedyś, że jeżeli ktoś pragnie powiększyć istniejące na świecie pokłady wrogości pomiędzy ludźmi, to powinien zorganizować masowe zawody gry w piłkę nożną dla wszystkich nacji świata. Obserwując imprezy masowe, często można dojść do wniosku, że niektórzy ludzi oprócz dostarczania sobie rozrywki czy emocji, chodzą na nie, by dać upust swej agresji. Dlatego przepisy prawa regulują kwestie bezpieczeństwa na takich wydarzeniach.

Regulacje o charakterze międzynarodowym

Wydarzeniem, które zapoczątkowało wprowadzanie stosownych regulacji i to na szczeblu międzynarodowym, był mecz rozegrany 29 maja 1985 roku w Brukseli na stadionie Haysel podczas starcia piłkarskich drużyn Juventusu oraz Liverpoolu. Na skutek tragicznych zdarzeń śmierć poniosło 39 osób, a ponad 670 poniosło obrażenia. Stadiony nie miały wtedy specjalnie wydzielonych ani ogrodzonych stref. Całe zajście było transmitowane, a tragiczność skutków wydarzenia poruszyła serca wielu ludzi na świecie, jak również zainicjowała proces legislacyjny zmierzający do zapobiegania takim zdarzeniom. Zapytaliśmy jednego z pracowników gdańskiej agencji ochrony o to, jakie przepisy regulują bezpieczeństwo na imprezach masowych? 

Dowiedzieliśmy się, że najważniejsze informacje i regulacje można odnaleźć w Traktacie Unii Europejskiej w sekcji współpracy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Ten akt prawny dał organom ścigania możliwość swobodnej wymiany informacji o grupach, które trudniły się procederem wszczynania burd na stadionach piłkarskich oraz przy okazji innych imprez masowych. Nie warto się łudzić co do kwestii bandyckiego charakteru grup osób, które wszczynają zamieszki. Ogromne emocje wywołane przez wydarzenia na imprezie gdzie jest wiele osób, stanowią podatny grunt do tego, aby doszło do incydentu, jednak bez odpowiednich działań prowokacyjnych ludzie nie będą przejawiać agresji. Dlatego eliminacja ognisk zapalnych i rozpoznawanie niebezpieczeństw, to sprawa kluczowa.

Kolejną regulacją, która ściśle precyzuje przeciwdziałanie aktom wandalizmu i chuligaństwa oraz zwraca uwagę na aspekty bezpieczeństwa podczas imprez masowych, jest decyzja Rady Europejskiej z 2002 roku, dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej o charakterze międzynarodowym. Znajdziemy tam między innymi zapisy, które nakazują odgrodzenie miejsca występów (sportowych, artystycznych itp.) od miejsc, gdzie może przebywać tłum. W ten sposób pracownikom ochrony jest łatwiej zapanować nad tłumem oraz precyzyjniej eliminować wszelkie objawy zachowań niepożądanych.

Podziel się