Materiał Partnera Ochrona fizyczna jako podstawa bezpieczeństwa obiektów

Ochrona fizyczna jako podstawa bezpieczeństwa obiektów

Ogólnodostępne placówki handlowe, usługowe, biurowe, medyczne, edukacyjne i dworce to miejsca, które są odwiedzane przez setki, a nawet tysiące osób jednocześnie. Dlatego takie obiekty muszą posiadać szereg zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo przebywających w nich ludzi. Oprócz systemów przeciwpożarowych i wyjść ewakuacyjnych, dużą rolę odgrywa ochrona fizyczna. Sprawdźmy zatem, na czym ona polega i kto może świadczyć tego typu usługi?

Czym jest ochrona fizyczna obiektu?

Ochroną fizyczną obiektu nazywamy zaplanowany i wdrożony zestaw procedur bezpieczeństwa, opracowany najczęściej dla potrzeb konkretnego miejsca. Procedury te wskazują sposób postępowania, którego przestrzeganie ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz samego obiektu. Wszystkie czynności ochrony fizycznej są realizowane przez pracowników, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie profesjonalnej ochrony osób i mienia.

Najczęściej usługa ochrony fizycznej jest świadczona przez zewnętrzne podmioty, mające zezwolenie na wykonywanie takich zadań. Jednym z nich jest firma Security z Gdańska, która od 1991 roku świadczy swoje usługi na terenie całego Trójmiasta, a także innych miast województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W ofercie firmy prócz profesjonalnej ochrony fizycznej obiektów znajdują się również usługi montażu i obsługi systemów monitorujących w obiektach handlowo-usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także domach i mieszkaniach.

Kto dba o ochronę fizyczną obiektów?

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach o dużym przepływie osób spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy. Jednak w praktyce większość działań ochrony fizycznej wykonywana jest przez wynajęte do tego celu firmy zewnętrzne. Podmioty takie muszą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia i osób, potwierdzoną odpowiednimi pozwoleniami i wpisami do właściwych rejestrów.

Równie ważne jest, aby osoby zatrudnione przez firmę świadczącą ochronę fizyczną były odpowiednio przeszkolone do wykonywanych działań. Zakres zagrożeń mogących wystąpić w obiektach masowo odwiedzanych przez ludzi jest bardzo szeroki. Obejmuje on nie tylko akty chuligaństwa i wandalizmu, ale też kradzieże, rozboje, a nawet zagrożenie atakami terrorystycznymi. Dlatego tak istotne jest zapewnienie ochrony fizycznej na jak najwyższym poziomie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas