Artykuł sponsorowany Na czym polega rekultywacja terenów zanieczyszczonych?

Na czym polega rekultywacja terenów zanieczyszczonych?

Przemysł ciężki z pewnością ma duży wpływ na szybszy rozwój cywilizacji i poprawę jakości naszego życia. Z drugiej strony, żaden inny sektor nie przyczynia się tak bardzo do degradacji środowiska naturalnego. Dziś, jako ludzkość, jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań ekologicznych. Dlatego też działalność hut, kopalń czy stalowni jest powoli wygaszana. Zniszczone przez nie tereny poddaje się zaś rekultywacji. Co to takiego?

Czym jest rekultywacja?

Rekultywacja to szereg działań mających na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych wyeksploatowanym terenom. Jest to skomplikowany proces, który nie może zaistnieć bez pomocy wysoko wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny ochrony środowiska. Jak informuje specjalista z firmy Atom, która zajmuje się rekultywacją zdegradowanych terenów:

„Aby zniszczony przez przemysł grunt, mógł zostać ponownie wykorzystany, konieczne jest zastosowanie różnorodnych metod remediacji. Dzielimy je na metody ex situ, czyli wymagające przemieszczenia zanieczyszczonych gruntów (lub zanieczyszczonej wody) w miejsce przeznaczone do ich oczyszczenia, i metody in situ, czyli takie prowadzone bezpośrednio w terenie”.

Przykłady metod ex situ i in situ

Metody ex situ i in situ można podzielić na metody fizyczne, biologiczne i chemiczne. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane techniki rekultywacji:

1. Ex situ:

Metody fizyczne:

 • spalanie,
 • desorpcja termiczna,
 • ekstrakcja parowa z gleby,
 • zautomatyzowana segregacja gleby.

Metody chemiczne:

 • odmywanie gleby,
 • dehalogenacja,
 • stabilizacja,
 • ekstrakcja rozpuszczalnikowa,
 • chemiczne/fotochemiczne utlenianie/redukcja.

Metody biologiczne:

 • kompostowanie,
 • bioreaktory.

2. In situ:

Metody fizyczne:

 • ekstrakcja parowa/napowietrzanie,
 • ekstrakcja parowa wspomagana termicznie,
 • wykorzystanie barier,
 • elektroremediacja.

Metody chemiczne:

 • przemywanie gleby,
 • stabilizacja/immobilizacja.

Metody biologiczne:

 • bioremediacja,
 • fitoremediacja.

Jakie są największe zalety rekultywacji terenów zanieczyszczonych?

Za największą zaletę rzetelnie przeprowadzonej rekultywacji terenów poprzemysłowych można uznać to, że ponownie nadają się one do wykorzystania przez człowieka. Takie tereny mogą służyć do prowadzenia działalności rolniczej, nadają się pod inwestycje budowlane, mieszkaniowe lub pełnią funkcje rekreacyjne. Nie można też zapomnieć o pozytywnym wpływie rekultywacji na środowisko naturalne. Eliminacja skażeń i zanieczyszczeń sprzyja odradzaniu się lokalnej fauny i flory, co przywraca równowagę w ekosystemie. Czyste środowisko ma zaś kolosalny wpływ na zdrowie i komfort życia człowieka.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas