Artykuł sponsorowany Na czym polega mediacja pozasądowa?

Na czym polega mediacja pozasądowa?

Spory pomiędzy stronami wynikają z wielu różnych powodów. Niekiedy możliwe jest porozumienie na podstawie rozmowy, czasem jednak kwestie sporne rozstrzygnąć musi sąd w prowadzonym postępowaniu. Jedną z opcji rozwiązywania problemów pomiędzy dwiema stronami jest mediacja pozasądowa. Czym się wyróżnia taka forma i jakie są zalety skorzystania z tej możliwości?

Czym jest mediacja?

Mediacja to jedna z form osiągnięcia porozumienia w sporze pomiędzy stronami, która odbywa się w obecności mediatora. To doskonała alternatywa dla długiego i formalnego postępowania sądowego, która pozwala zaoszczędzić zarówno czas, nerwy, jak i pieniądze obu stron. Mediacja to wspólna próba znalezienia korzystnego rozwiązania, która ma charakter niejawny. Nieoceniona jest w takiej procedurze rola mediatora, który jest osobą bezstronną, dba o spokojną atmosferę podczas spotkania, porządek wspólnego obradowania, moderuje rozmowę oraz wspiera strony w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych. Profesjonalnym doradztwem i prowadzeniem skutecznych mediacji zajmuje się Kancelaria Mediacji mediator Anny Jędrzejczak.

Rodzaje mediacji i ich specyfika

Wśród dostępnych opcji znajduje się mediacja sądowa i pozasądowa. W pierwszym przypadku strony są skierowane do mediacji na podstawie postanowienia sądu, po złożeniu przez strony pierwszych pism procesowych w sprawie. Każda ze stron może w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia przez sąd złożyć oświadczenie, iż nie wyraża zgody na skierowanie sprawy do mediacji. Dopiero po upływie tego terminu rozpoczyna się mediacja, a mediator otrzymuje z Sądu zlecenie jej przeprowadzenia.  Mediacja pozasądowa natomiast ma nieco mniej formalny charakter, ponieważ do jej rozpoczęcia nie jest angażowany Sąd.

Kiedy warto skorzystać z mediacji pozasądowej?

Mediacja pozasądowa to dobra opcja w przypadku, gdy potrzebne jest szybkie rozstrzygnięcie sporu. Taka forma pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty, które wiążą się z przeprowadzeniem postępowania sądowego. Dzięki mediacjom pozasądowym możliwie jest wypracowanie korzystniejszego rozwiązania dla każdej ze stron.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas