Materiał Partnera Lokalizacja wycieków w domu

Lokalizacja wycieków w domu

Lokalizacja wycieków w wielu przypadkach wymaga użycia zaawansowanych metod. Obserwując pierwsze symptomy wycieków, do których należy spadek ciśnienia w instalacji CO oraz zwiększone zużycie wody, nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić ich przyczynę. W poniższym artykule opiszemy najczęściej stosowane metody lokalizacji wycieków, dzięki którym będziecie w stanie szybko usunąć stwierdzoną awarię.

Szybka lokalizacja wycieku

Sprawna lokalizacja miejsca powstania wycieku ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu szkód wyrządzonych przez wodę. Warto podkreślić, że nie w każdym przypadku stwierdzone zawilgocenie musi być efektem uszkodzenia instalacji. Jeszcze przed rozpoczęciem kucia ścian w poszukiwaniu wycieku warto zwrócić się o pomoc do firmy, która będzie w stanie w sposób bezinwazyjny zlokalizować wyciek wody. Najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne metody lokalizacji to badanie termowizyjne oraz badanie nasłuchowe szumów. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje 5 głównych metod, które pozwalają szybko i skutecznie zdiagnozować miejsce awarii.

Lokalizacja z wykorzystaniem termowizji

Badanie termowizyjne działa na zasadzie wykrywania różnicy temperatur. Dzięki temu pozwala zlokalizować ognisko wilgoci na danej powierzchni. To ułatwia ocenę zniszczeń dokonanych przez wodę. Badanie termowizyjne pozwala także na sprawdzenie położenia rur oraz lokalizacje wycieku wody. Niestety nie daje ono możliwości podglądu w głąb muru. Termowizja pozwala jedynie na ocenić temperaturę powierzchni ściany. Metoda termowizyjna pozwala na lokalizację wycieków:

- z rur ogrzewania,

- ciepłej wody użytkowej,

- z kanalizacji.

Lokalizacja z wykorzystaniem geofonu

Jest to tzw. badanie nasłuchowe szumów prowadzone przy użyciu geofonu. Metoda ta uważana jest za najbardziej skuteczną. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest bezbłędna lokalizacja wycieków z wszystkich instalacji ciśnieniowych. Każdy wyciek powoduje swego rodzaju zaburzenia w przepływie cieczy. To prowadzi do zmiany częstotliwości fal, które są rejestrowane przez urządzenie. Ważne jest, aby samo badanie było wykonywane w warunkach tzw. ciszy akustycznej.

Próby ciśnieniowe

Inaczej nazywana próbą ciśnieniową. W każdym przypadku wyciek powoduje zmianę ciśnienia cieczy w instalacji. Badanie ma na celu pomiar ciśnienia oraz wstępną diagnozę fragmentu instalacji , w którym doszło do wycieku. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej daje niezbity dowód na istnienie wycieku z instalacji. Każdy pomiar kończy się stworzeniem protokołu, który potwierdza wyciek lub szczelność całej instalacji.

Pomiar wilgotności ścian

Badanie wilgotności ścian w sposób jednoznaczny stwierdza miejsce, w którym wystąpiła największa koncentracja wilgoci. Jednocześnie pozwala określić zakres szkód związanych z wyciekiem. Omawiane badanie ma charakter uzupełniającego przy usłudze związanej z lokalizacją wycieku. Miernik wykorzystywany do badania powinien posiadać świadectwo kalibracji.

Metoda barwników UV

Wycieki z kanalizacji można lokalizować poprzez zastosowanie specjalnych barwników UV. Substancje barwiące znacznie ułatwiają określenie przybliżonego miejsca, w którym powstał wyciek. Zastosowane barwniki przenikają przez beton i cegły. Są doskonale widoczne pod działaniem światła UV. Co istotne zastosowane barwniki nie są niebezpieczne dla osób zamieszkujących dany lokal.

Sprawna lokalizacja wycieku to zadanie dla profesjonalnej firmy, która posiada sprzęt oraz doświadczenie w takich pracach. Tego typu usługi, na terenie Krakowa i okolic, wykonuje firma Lakus. Co istotne wyniki badania są w 100% honorowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Ponadto Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają koszt wykonania takiego badania. W przypadku posiadania ochrony zakłady zwracają w zakresie kosztów poszukiwanie przyczyny awarii.

Podziel się