Artykuł sponsorowany Kim jest i czym się zajmuje rzecznik patentowy?

Kim jest i czym się zajmuje rzecznik patentowy?

Własność przemysłowa związana z dobrami intelektualnymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej chroniona jest przepisami prawa, które dla wielu są jednak niezrozumiałe. Dlatego też w kwestiach związanych z nią najlepiej zaufać specjalistom, którymi są rzecznicy patentowi. O tym, kim oni są i jakie usługi świadczą, dowiesz się natomiast z tego artykułu.

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to osoba świadcząca zarówno pomoc prawną, jak i techniczną związaną ze sprawami wchodzącymi w zakres prawa własności przemysłowej, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zawód ten może być wykonywany wyłącznie przez osoby, które nabyły do tego prawo oraz zostały wpisane na listę rzeczników patentowych. Jeśli chodzi o wykształcenie, rzecznicy patentowi to najczęściej prawnicy lub inżynierowie, którzy odbyli aplikację rzecznikowską i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego. 

Na czym polegają usługi świadczone przez rzecznika patentowego?

Usługi rzeczników patentowych, świadczone między innymi przez Zespół Rzeczników Patentowych z Warszawy polegają przede wszystkim na pełnieniu pełnomocnictwa w postępowaniach przed zarówno Polskim, jak i Unijnym Urzędem Patentowym do spraw Własności Intelektualnej. W związku z tym w ich skład wchodzi między innymi:

  • przygotowanie zgłoszenia wynalazków, 

  • przygotowanie zgłoszenia wzorów użytkowych lub przemysłowych, 

  • przygotowanie zgłoszenia znaków towarowych

  • bronienie patentów. 

Dodatkowo rzecznicy patentowi bardzo często świadczą także usługi związane z doradztwem technicznym i pomocą w opracowywaniu opisów technicznych. 

Kiedy warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego?

Z usług rzeczników patentowych mogą korzystać nie tylko firmy, ale także osoby fizyczne. Z ich pomocy warto natomiast skorzystać przede wszystkim w sytuacjach, gdy:

  • nie chcemy, aby ktoś inny używał nazwy produktu, wymyślonej przez nas,

  • chcemy zastrzec nazwę swojej firmy, 

  • chcemy zastrzec wymyślone urządzenie czy inny element, który jest unikatowy i nie było dotychczas dostępne na rynku, 

  • ktoś bez wydanej zgody używa nazwy naszych produktów lub firmy, 

  • ktoś narusza prawa związane z patentem, znakiem towarowym lub wzorem przemysłowym,

  • chcemy zastrzec wygląd, wzór, czy sposób produkcji danego elementu takiego jak ubrania lub opakowania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas