Artykuł sponsorowany Kiedy korzystamy z usług tłumacza przysięgłego? Odpowiada Joanna Kalamala Tłumacz Przysięgły Języka Czeskiego

Kiedy korzystamy z usług tłumacza przysięgłego? Odpowiada Joanna Kalamala Tłumacz Przysięgły Języka Czeskiego

Czy zawsze tłumacząc jakiś tekst musimy korzystać z usług tłumacza przysięgłego? Oczywiście, że nie. Bardzo często wystarcza tłumaczenie zwykłe. Jeśli jednak mamy do przetłumaczenia dokument urzędowy, albo sądowy, treść wymagającą poświadczenia wiarygodności, albo po prostu wyjątkowo zależy nam na rzetelności i fachowości tłumaczenia, wtedy powinniśmy zwrócić się właśnie do tłumacza przysięgłego, takiego jak Joanna Kalamala.

Kim jest tłumacz przysięgły i czym się różni od zwykłego tłumacza?

Tłumacz przysięgły to osoba, która posiada państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu zaufania publicznego oraz pieczęć, za pomocą której może poświadczyć wiarygodność wykonanego przez siebie tłumaczenia. Uprawnienia te zdobywa się zdając egzamin przed komisją państwową, który obejmuje tłumaczenia zarówno pisemne, jak i ustne, z języka polskiego na określony język obcy oraz z tego języka na język polski. Jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu osoba musi spełnić szereg wymagań wyszczególnionych w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Nie jest to zatem łatwe uprawnienie do uzyskania. A wszystko to po to, byśmy mieli pewność, zlecając tłumaczenie języka czeskiego Tłumaczowi Przysięgłemu Joannie Kalamala, że będzie ono wykonane na najwyższym poziomie, przez osobę nie tylko świetnie znającą język na poziomie komunikatywnym, ale także posługującą się słownictwem specjalistycznym w zakresie niezbędnym do przetłumaczenia naszego tekstu.

Jakie dokumenty tłumaczą tłumacze przysięgli?

Najczęściej z usług tłumacza przysięgłego korzystamy przy tłumaczeniu treści różnego rodzaju dokumentów. Należą do nich między innymi:

  • tłumaczenia aktów małżeństwa i aktów urodzenia dziecka;

  • tłumaczenia dokumentów procesowych i sądowych;

  • tłumaczenia umów o pracę, umów transakcyjnych, kontraktów, itp.;

  • tłumaczenia prac naukowych oraz artykułów naukowych;

  • tłumaczenia aktów notarialnych;

  • tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych;

  • i wiele innych.

Chodzi tutaj nie tylko o jakość tłumaczenia, ale także o odpowiedzialność przed instytucjami państwowymi, za treść tego tłumaczenia, którą bierze na siebie tłumacz przysięgły, podpisując tłumaczenie i opatrując je swoją pieczęcią. Tłumaczenie przysięgłe ma bowiem moc urzędową uwierzytelnionej kopii dokumentu. W wypadku błędów w takim tłumaczeniu, tłumacz może nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są zwykle w formie pisemnej, która wymaga opatrzenia ich pieczęcią z podaniem imienia i nazwiska tłumacza oraz jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych. Obecność tłumacza przysięgłego dodaje także powagi tłumaczeniom ustnym wykonywanym na przykład w trakcie ślubów cywilnych zawieranych pomiędzy małżonkami różnych narodowości. Pozwala to także na zachowanie procedur urzędowych, oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności przez tłumacza. Dobry tłumacz cieszy się zaufaniem i poważaniem swoich klientów.

Profesjonalne tłumaczenie

Tłumacz Przysięgły Joanna Kalamala to biuro tłumaczeń z siedzibą w Katowicach. Specjalizuje się w usługach tłumaczeniowych, oferując przekłady z języka czeskiego na polski oraz z polskiego na język czeski. Wysoka jakość świadczonych usług wynika z bogatej wiedzy i doświadczenia, które pozwala na precyzyjne i dokładne tłumaczenia. Firma zajmuje się między innymi tłumaczeniami technicznymi, specjalistycznymi, dokumentów, listów i notatek. Ponadto oferuje tłumaczenia dokumentów sądowych, urzędowych oraz spadkowych, a także dokumentów osobistych.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter