Artykuł sponsorowany Jakie są różnice między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym?

Jakie są różnice między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym?

Tłumaczenia tekstów i dokumentów niezbędne są w wielu przypadkach, np. w sprawach prawnych, urzędowych czy medycznych. Powinniśmy wiedzieć, że takie pisma należy przekładać na nasz język z wielką starannością, dlatego zalecane jest korzystanie z usług osób, które oferują tłumaczenia uwierzytelnione. Jednak czym się ono różni od zwykłego tłumaczenia?

Co odróżnia tłumacza przysięgłego od zwykłego?

Przekład tekstu zawsze powinien zostać wykonany profesjonalnie niezależnie od tego, czy zajmuje się tym tłumacz przysięgły, czy też zwykły. Jednak mimo zbliżonej, a nawet takiej samej pracy, nie należy ich mylić. Główna różnica polega na tym, że tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność za realizację swojej pracy. Poza tym tłumaczenie poświadczone może wykonywać tylko i wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu i może potwierdzić je pieczęcią tłumacza przysięgłego. Z kolei zwykły tłumacz musi posiadać jedynie bardzo dobrą znajomość języka obcego, która umożliwia swobodne posługiwanie się nim w piśmie i w mowie.

Czym różnią się tłumaczenia zwykłe od urzędowych?

To, że tłumaczenia poświadczone są zazwyczaj wykonywane lepiej i staranniej, nie oznacza, że zawsze musimy korzystać z usług tłumaczy przysięgłych. W przypadku przekładania artykułów, książek lub innych tego typu pism, wówczas można udać się do zwykłego tłumacza. Jednak nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o tłumaczenie pism urzędowych czy dokumentów notarialnych. Gdy chcemy przełożyć np. akty małżeństwa, urodzenia, zgonu, a także inne dokumenty – testament, faktury, dokumenty samochodu, pisma lekarskie czy świadectwa ukończenia szkoły, lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Gdy chcemy przełożyć teksty z języka angielskiego, warto rozważyć ofertę tłumacza przysięgłego z przedsiębiorstwa Trans-Lingua z Obornik w województwie wielkopolskim.

Dzięki temu, że na końcu tłumaczenia znajdzie się okrągła pieczęć tłumacza, będzie ono miało odpowiednią wartość urzędową. Należy pamiętać, że pieczęć powinna znajdować się na każdej stronie przetłumaczonego tekstu. Oprócz tego przekład powinien posiadać informacje, czy został wykonany na podstawie oryginalnego dokumentu, czy odpisu.

Jaką odpowiedzialność ponosi tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły wykonuje profesję określaną mianem zawodu zaufania publicznego. Oznacza to, że na pieczęci tłumacza znajduje się jego imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, które stanowi gwarancję, że tłumacz zatwierdza prawdziwość tłumaczenia pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której klient poniesie straty będące wynikiem nieprawidłowego tłumaczenia tekstu, wówczas ma on prawo dochodzenia odszkodowania od tłumacza. W niektórych sytuacjach popełnione przez tłumacza błędy nie kończą się na wypłaceniu odszkodowania pokrzywdzonemu klientowi, lecz mogą skutkować utratą możliwości dalszego wykonywania zawodu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas