Materiał Partnera Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Często, kiedy trzeba skorzystać z pomocy prawnej, wiele osób staje przed dylematem do kogo się zgłosić: do adwokata czy do radcy prawnego. Oba zawody działają w podobnej branży, ale ich specjalizacje różnią się od siebie. Czym różnią się obydwa zawody i w jakich kwestiach możesz zwrócić się do adwokata? Odpowiedź poniżej.

Adwokat

Zawód adwokata reguluje ustawa Prawo o Adwokaturze, która jest podstawą m.in. do przeprowadzania egzaminów na aplikacje, funkcjonowania samorządów adwokackich czy prowadzenia przez adwokatów działalności gospodarczej. Na mocy tej ustawy adwokat jest zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej, polegającej na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami, sporządzaniu opinii prawnych oraz na opracowywaniu projektów aktów prawnych. Do kancelarii adwokackiej, m.in. tej prowadzonej przez panią mecenas Magdalenę Karaczun, mogą zgłosić się osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach rodzinnych (rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie alimentów), w sprawach pracowniczych czy też spadkowych, możesz poprosić tu o pomoc. Kancelaria współpracuje z komornikami, notariuszami, jak też adwokatem kościelnym, który udziela porad dotyczących rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Radca prawny

Czynności wykonywane przez radców prawnych są również regulowane przez ustawę. Jest to ustawa o radcach prawnych, której jasno wynika, iż zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej (art. 4 ustawy z dnia  6. lipca 1982 roku). Od 2007 roku radcowie prawni mogą występować w sądach w sprawach rodzinnych, natomiast od 1 lipca 2015 roku również , tak jak adwokaci w sprawach karnych i karnoskarbowych, pod warunkiem, że nie pozostają w stosunku pracy.

Różnice między zawodem adwokata i radcy prawnego

Zanim doszło do zmiany przepisów, tylko adwokat mógł reprezentować klientów przed sądem w sprawach karnych i karnoskarbowych. Obecnie może to robić również radca prawny, który nie jest zatrudniony na etacie. Różnica między zawodem adwokata i radcy prawnego to również sposób zatrudnienia. Adwokaci swój zawód mogą wykonywać tylko wówczas, gdy są wspólnikami jakiejś spółki bądź prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Zaś radcowie prawni mogą być zatrudnieni w ramach umowy o pracę.

Ostatnio dużo słyszy się o połączeniu dwóch zawodów. Są już w tym kierunku poczynione pewne kroki. Spowodowane jest to zapewne tym, iż w Polsce jako jednym z niewielu europejskich krajów, spotkać się można z takim dualizmem zawodów prawniczych, które już w niewielkim stopniu różnią się od siebie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas