Materiał Partnera Jak zdobyć polskie obywatelstwo?

Jak zdobyć polskie obywatelstwo?

Wiązanie przyszłości z innym krajem to popularna praktyka na całym świecie. Również do Polski przyjeżdża wielu obcokrajowców, którzy chcieli legalnie pracować i zostać na stałe. Zdobycie polskiego obywatelstwa nie zawsze jest jednak łatwe, czasami wiąże się z latami starania. W jaki sposób można to zrobić i kiedy polskie obywatelstwo przysługuje małoletniemu dziecku?

Obywatelstwo dziecka

W przypadku dzieci, obywatelstwo może zostać nadane wtedy, kiedy w momencie urodzenia, przynajmniej jeden z rodziców jest Polakiem. Polskie obywatelstwo otrzymują również dzieci, które urodziły się na terenie tego kraju, a ich rodzice nie są znani oraz wtedy, kiedy obywatelstwo rodziców nie zostało określone. Warto wiedzieć, że jeśli małoletni został zaadoptowany przez polską rodzinę przed ukończeniem 16 roku życia, przyjmuje się, że posiada on polskie obywatelstwo od urodzenia. Zdecydowanie ułatwia to wiele spraw urzędowych. Niestety, nie zawsze zdobycie obywatelstwa przychodzi tak łatwo i naturalnie. Największy problem mają oczywiście dorośli obcokrajowcy.

Obywatelstwo dorosłego

Obywatelstwo zostaje nadane przez prezydenta, a o jego uzyskanie mogą starać się osoby, które:

  • co najmniej od 3 lat przebywają nieprzerwanie na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, który posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  • co najmniej 2 lata przebywają nieprzerwanie w Polsce, który pozostają co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie mają żadnego obywatelstwa;
  • od 2 lat przebywają nieprzerwanie na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskały w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
  • przebywają nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 1 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskały w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Żeby uzyskać polskie obywatelstwo, konieczna jest również chociaż powierzchowna znajomość polskiej historii, kultury, a także języka przynajmniej w stopniu komunikatywnym.Gdzie szukać pomocy?

Obcokrajowcy, którzy starają się o uzyskanie polskiego obywatelstwa, nie muszą działać samodzielnie. Warto skorzystać z pomocy instytucji, która zna aktualnie panujące przepisy i jest gotowa pomóc w tym zakresie. Przykładem może być firma Feniks.ik, której siedziba znajduje się w Warszawie. Podczas starania się o obywatelstwo, zdecydowanie najbardziej na niekorzyść działają różnego rodzaju konflikty z prawem oraz brak kompletnych dokumentów. Wobec tego obcokrajowiec powinien być jak najbardziej przykładnym obywatelem, a uzyskanie dokumentów nie będzie sprawiało trudności.  

Podziel się