Materiał Partnera Jak wygląda świecka ceremonia pogrzebowa?

Jak wygląda świecka ceremonia pogrzebowa?

Organizacja uroczystości pogrzebowych zależy od wielu czynników. Po pierwsze ma na nią wpływ obrządek religijny, w jakim pogrzeb jest przeprowadzany, a także wola zmarłego, co do rodzaju pochówku. Jednak wiele osób jeszcze za życia prosi, aby zostały pochowane w sposób świecki bez obecności duchownego i bez odprawiania nabożeństw. Sprawdźmy zatem jak powinna wyglądać właściwie przygotowana i przeprowadzona świecka ceremonia pogrzebowa?

Jak zorganizować świecką ceremonię pogrzebową?

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z wieloma emocjami. Towarzyszy jej smutek, żal i poczucie straty. Jednak mimo tych wszystkich emocji rodzina zmarłego musi zmierzyć się z kwestiami związanymi z przygotowaniem uroczystości pogrzebowych. Dotyczy to sposobu pochówku, a także rodzaju uroczystości pożegnalnych. Wybór ceremonii o charakterze świeckim czy kremacja zwłok to najczęściej realizacja woli zmarłego i obecnie nie jest to niczym dziwnym. Co więcej nawet osoby wierzące szanują takie życzenia i starają się spełnić je jak najlepiej. Jak wyjaśnia pracownik Domu Pogrzebowego Szadkowski świadczącego usługi pogrzebowe w Pruszkowie, Piastowie i Brwinowie:

Organizacja pogrzebu to dla bliskich zmarłego duże wyzwanie. Są oni zmuszeni, aby na chwilę zapomnieć o swoim smutku i skupić się na zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych, które czasami są wypełnieniem woli zmarłego. Bardzo często rodzina dzieli się tymi smutnymi obowiązkami. Jedna osoba informuje dalszą rodzinę, przyjaciół i znajomych, a ktoś inny załatwia formalności urzędowe. W tym trudnym czasie także zakład pogrzebowy, któremu zlecono pochówek służy rodzinie zmarłego wszelką niezbędną pomocą w organizacji ceremonii pogrzebowej. Jeśli życzeniem zmarłego była kremacja pracownicy firmy pogrzebowej czuwają nad jej prawidłowym i godnym przebiegiem. W przypadku, gdy uroczystości mają mieć charakter świecki zakład pogrzebowy pomaga w ich przygotowaniu udostępniając pomieszczenia domu pogrzebowego czy sprzęt techniczny potrzebny w trakcie uroczystości. Mogą również zaproponować poprowadzenie uroczystości pożegnalnych przez mistrza ceremonii pogrzebowej. Osoba taka koordynuje i przewodniczy uroczystości ostatniego pożegnania oraz wygłasza mowę pogrzebową.

Jak przebiega świecka uroczystość pogrzebowa?

Ceremonia pogrzebowa o charakterze świeckim różni się zasadniczo od uroczystości religijnych. Jednak, aby zachować powagę chwili, podobnie jak one powinna mieć z góry ustalony przebieg. Jeśli zmarły nie pozostawił szczegółowych wskazówek, co do przebiegu pogrzebu można skorzystać z kilku uniwersalnych scenariuszy opracowanych specjalnie dla potrzeb świeckich uroczystości pogrzebowych, które uwzględniają nie religijny charakter pochówku. Scenariusze te mają wiele punktów wspólnych m.in. przywitanie osób uczestniczących w uroczystości przez mistrza ceremonii pogrzebowej, przybliżenie przez prowadzącego sylwetki zmarłego, przewodniczenie konduktowi żałobnemu na miejsce pochówku oraz wygłoszenie mowy pogrzebowej przy grobie. Dodatkowo można wzbogacić ceremonię o inne elementy np. odczytanie listu zmarłego, jeśli taki pozostawił, a nawet wyświetlenie filmu o zmarłym. Należy jednak pamiętać, aby każdy element uroczystości był wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego, a także odpowiadał powadze chwili.

Podziel się