Materiał Partnera Jak wygląda przebieg sprawy cywilnej?

Jak wygląda przebieg sprawy cywilnej?

Prawo cywilne to tak szeroki zakres zasad w Polsce, że może dotknąć prawie każdego. Jeśli wytoczymy sprawę cywilną lub jeśli zostaniemy w takiej pozwani, poszukajmy dobrego adwokata i zapoznajmy się z tym, co czeka nas w najbliższym czasie.

Zakres prawa cywilnego

Postępowanie cywilne może się odbyć z wielu różnych powodów. Mogą to być sprawy rodzinne, na przykład między małżonkami albo rodzicami i dziećmi, opiekuńcze - dotyczące kurateli, z zakresu prawa cywilnego - wszelkich umów mieszkaniowych czy ubezpieczeń i odszkodowań, pracy, ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Bardzo wiele osób bierze w nich udział - nie tylko jako powód czy pozwany, czyli inicjujący postępowanie i ten, wobec którego wyciąga się roszczenia, ale też jako świadek. W tych pierwszych dwóch przypadkach przyda nam się dobry adwokat, który będzie reprezentował nasze interesy przed sądem, a także pomoże nam zbudować linię argumentacyjną, która będzie miała na celu przekonać innych, że nasze roszczenia są słuszne.


Rozprawa w procesie cywilnym

Gdy dojdzie do rozprawy w sądzie - choć nie jest to zawsze pewne, ponieważ niektóre sprawy można załatwić nieprocesowo - trzeba przygotować się na zetknięcie z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem. Sąd w ten sposób będzie mógł poznać racje za i przeciw, na podstawie których wyda wyrok.

Jest sześć etapów rozprawy. Chociaż posiedzenia są odraczane, to rozprawa jest tylko jedna i traktuje się ją jako całość. Gdy woźny lub protokolant wywoła nas na salę rozpraw, powinno dojść do przedstawienia i wyjaśnienia stanowisk stron. Następnie przeprowadzane jest postępowanie dowodowe i roztrząsanie wyników tegoż  postępowania. Na koniec sąd zamyka rozprawę i wydaje orzeczenie lub w ostateczności wyrok.

Warto wybrać taką kancelarię, co do której ma się dużą pewność, że doświadczenie jej adwokatów pozwoli na szybkie i korzystne dla nas załatwienie sprawy, taką jak Adwokata Artura Pietraszkiewicza.

Powołanie pełnomocnika i opłaty

Fachowy pełnomocnik, czyli np. adwokat to bardzo ważna osoba w postępowaniu cywilnym. Powinien być z nami od początku, żeby nie tylko dobrze reprezentować nas przed sądem, ale by poznać wszystkie szczegóły związane ze sprawą. To pomoże mu przygotować najlepszą możliwą argumentację prowadzącą do wygrania sprawy. Aby ustanowić pełnomocnika, trzeba w urzędzie gminy właściwym ze względu na siedzibę sądu podpisać dokument pełnomocnictwa i uiścić opłatę 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dzięki posiadaniu pełnomocnika, nie musimy osobiście stawiać się w sądzie, chyba że sąd będzie chciał nas osobiście przesłuchać i wezwie do stawiennictwa. Nie zawsze czujemy się na sile, żeby reprezentować swoje interesy, ale obecność w sądzie pomoże adwokatowi na jeszcze lepszą linię działania.

Warto pamiętać, że jeżeli wygramy sprawę, to strona przeciwna płaci koszty sądowe, w tym opłaca wynajętego przez nas adwokata. Jeśli postępowanie jest nieprocesowe, to obie strony ponoszą koszty.

Opracowanie:

Adwokat Artur Pietraszkiewicz Kancelaria

Suwałki , Noniewicza 63 lok. 4

Podziel się