Materiał Partnera Jak uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Jak uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Polskie prawo stanowi, że każdy z rodziców w równym stopniu zobowiązany jest do utrzymywania i wychowywania swoich dzieci. Niestety wiele osób posiadających potomstwo nie poczuwa się do takiej odpowiedzialności – unika płacenia alimentów bądź zataja wartość swoich dochodów w obawie przed ich podwyższeniem. Cały lub większy ciężar utrzymania dziecka spoczywa wówczas na jednym z rodziców, co nie jest sprawiedliwe i  odbija się także na sytuacji materialnej dziecka. W jaki sposób uzyskać wyższe świadczenie, które zaspokoi potrzeby rodziny?

Z czym wiąże się obowiązek alimentacyjny?

Według definicji zawartej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny wiąże się z regularnym dostarczaniem środków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Nie posiada ono bowiem swojego majątku, którym mogłoby swobodnie dysponować w celu zaspokojenia swoich potrzeb życiowych. To rodzice muszą zadbać o to, by ich potomek miał gdzie mieszkać, co jeść, w co się ubrać i mógł bez przeszkód realizować obowiązek szkolny. Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest w trakcie postępowania sądowego. Prawnicy dokładnie badają wówczas sytuację materialną rodzica zobowiązanego do wypłaty świadczenia oraz szacują koszty wynikające z realizacji potrzeb dziecka.

Potrzeby dziecka zmieniają się jednak wraz z wiekiem i może okazać się, że wysokość świadczenia, którą sąd ustalił kilka lat temu, nie wystarcza już na utrzymanie potomka. W takiej sytuacji należy dokładnie przeanalizować koszty związane z realizacją uzasadnionych potrzeby dziecka, co jest przesłanką do podniesienia wartości alimentów. Według prawników z Kancelarii Adwokackiej we Włocławku należą do nich:

  • wzrost kosztów edukacji (opłata za przedszkole, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne),
  • koszty rozrywki (bilety do kina, wycieczki szkolne),
  • wzrost kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • koszty związane z leczeniem dziecka.

Warto pamiętać o tym, że standard życia dziecka powinien być porównywalny do standardu życia rodziców. Jeżeli jednak rodzic zobowiązany do płacenia alimentów jest bardziej majętny od rodzica, u którego dziecko mieszka, powinien on łożyć na potomka większą kwotę pieniędzy, która pomoże w wyrównaniu poziomu życia dziecka.

Możliwości zarobkowe a faktyczny dochód

Zdarza się, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, uzyskuje niższy dochód niż wskazywałyby na to jego kwalifikacje. Sąd w postępowaniu o podwyższenie alimentów bada więc również możliwości zarobkowe pozwanego. Jeśli okaże się, że zarabia on mniej niż mógłby zarabiać, wysokość alimentów zostanie podniesiona.

Istnieją jednak zawody, w których rozpiętość otrzymywanego wynagrodzenia jest bardzo duża. Przykładem może być lekarz, architekt czy aktor. W takiej sytuacji określenie możliwości zarobkowych może być utrudnione, lecz nie niemożliwe.

Postępowanie alimentacyjne

Wniosek o podwyższenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Przygotowując się do rozprawy trzeba zebrać wszystkie dokumenty, które potwierdzają wzrost kosztów utrzymania dziecka. Warto także skorzystać z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Prawnik nie tylko przeprowadzi stronę przez wszystkie kwestie formalne związane z procesem, ale też będzie reprezentował interes swojego klienta przed sądem. Postępowania alimentacyjne z udziałem prawnika są dla strony znacznie mniej stresujące, a ich efektem jest zazwyczaj uzyskanie satysfakcjonującej wysokości świadczenia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas