Artykuł sponsorowany Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze od dłużnika?

Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze od dłużnika?

Proces ściągania należnych nam długów może być czasochłonny i męczący. Bardzo wiele zależy od postawy dłużnika, która zwykle związana jest z unikaniem odpowiedzialności za powstałe zobowiązania finansowe. Windykacja polubowna często nie przynosi spodziewanych efektów, więc konieczne jest zaangażowanie w sprawę sądu i komornika. W jaki sposób funkcjonariusz publiczny może pomóc nam w odzyskaniu pieniędzy?

Na czym polega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to radykalny, ale często jedyny sposób na odzyskanie pożyczonych pieniędzy czy zaległych alimentów. Czynność ta polega na realizacji zadłużenia z majątku dłużnika poprzez zajęcie części jego dochodów z pracy zawodowej, rachunku bankowego, nieruchomości oraz pozostałych dóbr materialnych, które posiadają określoną wartość rynkową. W sytuacji, kiedy dłużnik nie wyrazi chęci spłaty należności, wszystkie przedmioty objęte licytacją komorniczą, zostaną spieniężone na poczet pokrycia długów.

Praca komornika objęta jest regulacjami prawnymi, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Jak informuje pan Adam Derda – komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Żyrardowie – funkcjonariusz publiczny działa w oparciu o nakaz sądowy. W pierwszej kolejności zawsze zajmowane jest wynagrodzenie za pracę lub z tytułu emerytury, choć nigdy w całości. Komornik sądowy działa w interesie wierzyciela i dąży do kompleksowego zaspokojenia jego potrzeb.

Jak rozpocząć współpracę z komornikiem?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika należy skierować do sądu. Nawet jeśli sąd wyda zadowalający nas wyrok, należy opatrzyć go klauzulą wykonalności, co umożliwi windykację należności przez komornika sądowego. Klauzula nadawana jest na wniosek wierzyciela przez ten sam sąd, który rozstrzygał sprawę. W niektórych przypadkach (np. sprawy o alimenty) klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu.

Pozwany ma siedem dni, by odwołać się od postanowienia sądu. Następnie należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnego funkcjonariusza publicznego, który działa na terenie kraju. Nie musi przy tym przekazywać mu szczegółów dotyczących majątku dłużnika. Zadaniem komornika jest ustalenie sytuacji majątkowej osoby zadłużonej. Praca specjalisty jest odpłatna. Koszty związane z egzekucją komorniczą pokrywa dłużnik. Komornik może jednak poprosić wierzyciela o wpłatę zaliczki.

Jeśli w trakcie postępowania komorniczego nie zostaną uzyskane wystarczające środki finansowe na pokrycie zadłużenia, można wszcząć je ponownie w przyszłości. Zwykle dzieje się tak, gdy sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie poprawie.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas