Artykuł sponsorowany Jak się przygotować do sprawy rozwodowej?

Jak się przygotować do sprawy rozwodowej?

Czasem rozwód to bardzo prawdopodobny scenariusz. Sprawdza się w przypadku osób, które świadomie chcą zakończyć pewien etap swojego życia. Przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, czy na pewno rozwód jest jedynym możliwym wyjściem z sytuacji. Co jeszcze warto brać pod uwagę, przygotowując się do sprawy rozwodowej? Jakie kwestie dobrze jest ustalić?

Czy na pewno ustało pożycie małżeńskie?

Warto potrafić rozróżniać chwilowy i przejściowy kryzys (który zapewne może nadejść) od trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. To właśnie od tego zależy, czy otrzyma się orzeczenie rozwodu.

Co ważne, prawo rodzinne nie stanowi, jak długo ma trwać taki stan rzeczy. Jeśli jest to na przykład kilkanaście dni, to trudno uznać to za przesłankę do rozwodu. Przyjęło się jednak, że to minimum 3 miesiące.

Rozpad więzi oznacza, że zaniknęła między małżonkami wspólnota fizyczna, duchowa oraz gospodarcza. Jeśli żona i mąż dysponują „własnymi” pensjami w sposób niezależny od siebie i bez wzajemnej konsultacji, można uznać, że zanikła więź gospodarcza.

Pożycie fizyczne odnosi się, rzecz jasna, do wzajemnych aktów czułości charakterystycznych dla dwojga kochających się ludzi. Więź duchową trudno zdefiniować. Natomiast ogólnie rzecz mówiąc, jest to wzajemne zaufanie i szacunek.

Uregulujcie sprawy związane z majątkiem

W chwili orzeczenia rozwodu ustaje wspólnota majątkowa. Natomiast wszystko to, co zgromadziliście podczas trwania małżeństwa, jest majątkiem wspólnym. A ten, po rozwodzie, trzeba jakoś podzielić.

Nie jest prawdą, że zawsze sąd dokonuje podziału majątku z kluczem 50/50. Niekiedy zdarza się, że jeden z małżonków włożył niewspółmiernie większy wkład do tego, by małżeństwo żyło na wysokim poziomie. Wówczas taka osoba ma prawo starać się o odzyskanie większej części.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Warto zastanowić się nad tym, czy rozwód będzie się odbywać z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o niej. To ważne, bo od tego zależy na przykład egzekwowanie alimentów. Na tym etapie można skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej Katarzyny Kamieniowskiej.

Często działa się w emocjach i żaden z małżonków nie uznaje, że przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Bardzo trudną sztuką jest „odłączenie się” od emocji i w miarę możliwości obiektywne oszacowanie sytuacji. Czy ktoś zdradził, a może stosował przemoc psychiczną, o czym dowiedział się dopiero podczas terapii? Najlepiej takie założenia podejmować wtedy, gdy opadną już pierwsze silne emocje.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter