Artykuł sponsorowany Ile może trwać podział majątku i od czego to zależy?

Ile może trwać podział majątku i od czego to zależy?

Większość osób przy zawieraniu związku małżeńskiego nie myśli o rozwodzie i jego ewentualnych konsekwencjach. Jednak życie potrafi czasem zaskakiwać i małżeństwa się rozpadają. W przypadku rozwodu nie tylko dochodzi do zniszczenia więzi pomiędzy dwójką osób, ale również zachodzi konieczność podziału finansowego. Dowiedz się, jak wygląda podział majątku przy rozwodzie.

Podział majątku

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko romantyczny akt potwierdzenia miłości, ale również zawarcie współwłasności. W skład wspólnoty majątkowej wchodzą:

  • pensje współmałżonków,

  • dochody, zarówno wspólne, jak i osobiste,

  • suma składek ubezpieczeniowych i emerytalnych.

Jeśli nie spisano wcześniej umowy majątkowej, czyli intercyzy, małżeństwo będzie wiązać się ze wspólnotą finansową. Przy rozwodzie jednak należy znieść współwłasność, a to może rodzić różne emocje. Jak podpowiada Radca Prawny Jakub Mańczak, mimo że prawo do wspólnego majątku w małżeństwie jest równe, to podczas podziału jedna ze stron może wnieść o uwzględnienie jej zaangażowania w budowanie majątku.

Na czym polega podział majątku?

Jeśli żadna ze stron nie złożyła wniosku o uwzględnienie jej wpływu na wielkość majątku, to jego podział zakończy się szybko. Wtedy własność jest rozdysponowana po równo na jednego i drugiego współmałżonka. Sprawa się komplikuje w przypadku, gdy taki wniosek zostanie złożony. Wtedy skorzystanie z pomocy prawnej przy podziale majątku może się okazać konieczne. Sąd podczas ustalania prawa do majątku bierze pod uwagę następujące kwestie:

  • wielkość i wartość składników majątku

Warto rozdzielić majątek osobisty danej osoby od wspólnoty małżeńskiej. Dla przykładu, spadek lub darowizna nie wchodzą do majątku wspólnego. Podobnie sprawa się ma z odszkodowaniem lub prawami autorskimi.

  • czy zachodzi podejrzenie trwonienia majątku przez jednego ze współmałżonków

Ten punkt ma znaczenie, jeśli jedna ze stron jest uzależniona od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

  • jak był podzielony nakład pracy na budowanie majątku wspólnego

Sąd przy podziale wspólnoty majątkowej bierze pod uwagę, co wpłynęło na pomnażanie gromadzonych dóbr. Warto jednak pamiętać, że jeśli jeden ze współmałżonków nie pracował, dlatego że zajmował się w tym czasie dziećmi, to sąd również bierze to pod uwagę jako nakład pracy. Natomiast nieuzasadniona bierność zawodowa może być powodem do nierównego podziału majątku.

Trudno przewidzieć, jak długo potrwa podział majątku. Zależy to od stosunków między małżonkami, wartości majątku i indywidualnych okoliczności.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas