Materiał Partnera Dozór elektroniczny. Jakie zalety ma zastosowanie takiej kary wobec skazanego?

Dozór elektroniczny. Jakie zalety ma zastosowanie takiej kary wobec skazanego?

Pobyt w więzieniu uważany jest za najdotkliwszy rodzaj kary. W pełni zasługują na nią oszuści, mordercy i osoby, które dopuściły się poważnych przestępstw. W niektórych przypadkach pobyt w zakładzie karnym można zastąpić dozorem elektronicznym. Umożliwia on skazanemu odbywanie kary na wolności i podjęcie próby naprawy popełnionych błędów. Jakie jeszcze zalety ma rozwiązanie tego typu?

Jak wygląda pozbawienie wolności w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego?

Osadzenie skazanego w zakładzie karnym wiąże się z jego izolacją i wieloma niedogodnościami, które wynikają z tego faktu. Przede wszystkim kara w takiej formie to duże obciążenie dla państwowego budżetu. Więzień musi przecież jeść, mieć się w co ubrać oraz – w razie potrzeby- korzystać z opieki zdrowotnej. O ile nikt nie kieruje się podobnymi pobudkami w przypadku osób, skazanych za ciężkie przestępstwa, to zaczynają one budzić nasze wątpliwości, kiedy za kratki trafia ktoś, kto nie stanowi większego zagrożenia dla społeczeństwa. Dozór elektroniczny umożliwia skazanemu odbywanie kary w domu lub w miejscu wyznaczonym przez sąd. Oznacza to, że taka osoba może jednocześnie prowadzić życie rodzinne i zawodowe. Przez cały czas skazany nadzorowany jest przez kuratora, sąd i pracowników Centrali Monitorowania. Dozór elektroniczny w dużej mierze opiera się na odpowiedzialności i samodyscyplinie osoby skazanej oraz dostosowaniu się do harmonogramu, który określił sąd.

Kto może starać się o dozór elektroniczny?

Jak informuje mec. Dariusz Sięka- ceniony prawnik i właściciel Kancelarii Adwokackiej w Krakowie- aby móc odbywać karę w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego, należy złożyć stosowny wniosek. Konieczne jest zadbanie o to, by był on wypełniony w sposób prawidłowy i posiadał sygnaturę sądu , który wydał wyrok w pierwszej instancji. Istotną częścią wniosku jest uzasadnienie. Musi ono przekonać urzędników, że taka forma kary jest dla skazanego wystarczająca i najbardziej odpowiednia. Jednak nie każda osoba może starać się o dozór elektroniczny. Aby sąd przychylił się do wniosku skazanego:

  • musi zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do jednego roku
  • skazany nie może być recydywistą
  • skazany musi posiadać stałe miejsce pobytu
  • pełnoletnie osoby, które będą mieszkać z skazanym, muszą wyrazić swoją zgodę na zastosowanie wobec niego dozoru elektronicznego
  • nie mogą wystąpić żadne warunki uniemożliwiające wykonanie kary

Warto podkreślić, że objęcie skazanego dozorem elektronicznym jest – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- bezpłatne.

Opracowanie:

Kancelaria adwokacka Dariusz Sięka

Kraków , Rynek Dębnicki 6 lok. 1

Podziel się