Artykuł sponsorowany Depozyt notarialny – kiedy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny – kiedy warto z niego skorzystać?

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, wśród czynności notarialnych wykonywanych przez przedstawicieli kancelarii notarialnych znajduje się przyjmowanie wybranych dóbr w ramach depozytu notarialnego. Czym dokładnie jest depozyt notarialny? Jakie są warunki jego przyjmowania przez notariusza? Kiedy warto z niego skorzystać? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w dalszej części tego artykułu.

Czym jest depozyt notarialny i jakie są zasady przyjmowania go przez notariusza?

Czynność notarialna w postaci przyjmowania czegoś w ramach depozytu notarialnego polega na przechowaniu wybranych dóbr przez notariusza. Jeżeli w depozycie notarialnym złożone zostaną na przykład pieniądze i mają one zostać wydane jednej ze stron umowy (w odpowiednim czasie i zgodnie z regulacjami prawnymi), wówczas osoba mająca je przyjąć ma pewność, że dojdzie do finalizacji transakcji, tj. – dostaje gwarancję, że kupujący ma wystarczające środki pieniężne, by pokryć ustaloną należność za nabyte przez niego dobro.

Źródłem wiedzy na temat depozytów notarialnych, między innymi na temat zasad przyjmowania ich przez notariusza, jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. W rozdziale ósmym szczegółowo opisano, na czym powinno polegać oddawanie przez klienta wybranej kancelarii notarialnej, na przykład kancelarii notarialnej z Katowic i jednoczesne przyjmowanie czegoś na przechowanie przez jej przedstawiciela.

Jedną z ważniejszych informacji, która została zawarta w wyżej wymienionym rozdziale, jest to, że z przyjęcia czegoś w ramach depozytu notarialnego notariusz powinien sporządzić protokół, w którym uwzględnia szczegóły czynności notarialnej, między innymi wymienia datę przyjęcia wybranego dobra na przechowanie.

Co i kiedy można złożyć w depozycie u notariusza?

W ramach depozytu notariusz może przyjąć papiery wartościowe mające formę dokumentu albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Na przechowanie mogą zostać złożone różne dokumenty, także w kopertach zamkniętych, a nawet informatyczne nośniki danych (zabezpieczone w taki sposób, by możliwe było zapoznanie się z ich treścią). Ważne jednak, by przyjmowane przez notariusza dobra były związane z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną.

Depozyt notarialny jest więc narzędziem, które służy między innymi do zabezpieczenia interesów obu stron transakcji podczas sprzedaży i zakupu nieruchomości. Złożenie środków pieniężnych na przechowanie następuje wtedy podczas zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter