Artykuł sponsorowany Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która została zaprzysiężona przez ministra sprawiedliwości i zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz ustnymi. Tłumacz zostaje wpisany na listę, która znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Najczęściej tłumacze zajmują się przekładem dokumentów urzędowych i procesowych. Mogą także poświadczyć tłumaczenia wykonane przez inne osoby oraz uwierzytelnić obcojęzyczne odpisy dokumentów. W Polsce nie ma podziału na tłumaczy ustnych i pisemnych jak w niektórych krajach. Tłumaczenia ustne najczęściej są wykonywane dla policji, sądów, organów administracji oraz prokuratury.

Każdy tłumacz przysięgły ma swoją indywidualną pieczęć, która zawiera jego imię i nazwisko oraz język, dla którego posiada uprawnienia. Na środku pieczęci znajduje się pozycja, którą zajmuje na liście tłumaczy przysięgłych. Pieczątka służy do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism, dlatego znajduje się na każdym dokumencie, który przeszedł przez ręce tłumacza przysięgłego.

Czy każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym. Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza zwykłego to najczęściej przekład różnych tekstów oraz publikacji naukowych, a także stron internetowych, reklam, czy opisów produktów. Często także z ich usług korzystają osoby, które potrzebują tłumaczenia ustnego, ponieważ chcą się z kimś porozumieć. Taka osoba nie musi zdawać specjalnych egzaminów, tak jak ma to miejsce w przypadku tłumaczy przysięgłych. Często są to osoby, które skończyły kursy lub studia filologiczne.

Jak mówi ekspert z Kancelarii tłumacza języka niemieckiego dr Łukasza Brzana: Przed wybraniem tłumacza należy zorientować się, czy potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego, czy nie jest ono wymagane. Warto jednak pamiętać, że tylko tłumacze przysięgli mają pisemne potwierdzenie, że znają niemalże do perfekcji dany język i umieją się nim biegle posługiwać. Dzięki temu mamy pewność, ze tłumaczenie zostanie wykonane poprawnie.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby uzyskać takie kwalifikacje należy zdać egzamin. Jednak, aby do niego podejść trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim kandydat musi mieć obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego EU. Kolejnym warunkiem jest znajomość języka polskiego. Przyszły tłumacz nie może być karany oraz musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo należy ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie wyższe na innym kierunku, który jest akceptowalny, ale wtedy także studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia danego języka.

Egzamin jest płatny a koszty pokrywa osoba do niego przystępująca. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba zdać pozytywnie obie części egzaminu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas