Artykuł sponsorowany Czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych?

Czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych?

Decydując się na tłumaczenie jakiegoś dokumentu, mamy do wyboru tłumaczenie zwykłe lub przysięgłe. Przeglądając cenniki na pewno zauważymy pewną różnicę. Dlaczego tłumaczenie przysięgłe jest droższe od zwykłego? Kiedy warto się na nie zdecydować? Jakie inne różnice występują między obiema wersjami tłumaczenia? W tym artykule postaramy się rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Tłumaczenia zwykłe

W kwestii samego tłumaczenia – przysięgłe i zwykłe są identyczne. Ich wynikiem jest jak najlepiej przetłumaczony tekst z jednego języka na drugi. Może to zrobić każda osoba znający język obcy na tyle, aby bez większych problemów móc przełożyć treść np. książki, instrukcji obsługi, katalogu, zaproszenia lub wpisu na blog. Różnica pojawia się, gdy tłumacz ma do czynienia z dokumentami rejestracji pojazdu, umowami o pracę, a także aktami urodzenia, małżeństwa czy zgonu, które muszą zostać uwierzytelnione. W takim przypadku lepiej skorzystać z usług tłumacza przysięgłego wyjaśnia tłumacz przysięgły z Biura Tłumaczeń Przysięgłych Prosperus Polska.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów. Może ona także poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumacz przysięgły może oferować swoje usługi zarówno organom państwowym, jak i osobom prywatnym. Swoją pracę potwierdza indywidualną pieczęcią oraz podpisem, co czyni go odpowiedzialnym za rzetelność tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia sądowego, za nieścisłości w obu wersjach tekstu może popaść w kłopoty wynikające z odpowiedzialności zawodowej.

Wymagania wobec tłumacza przysięgłego

W zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązują pewne wymagania. Musi to być osoba, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA, czyli Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, zna język polski, ma całkowitą zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwo umyślne lub skarbowe, a także za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Winna mieć na koncie ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku, ale dodatkowo studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka oraz zdać pozytywnie egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i na odwrót.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas