Artykuł sponsorowany Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Egzekucja komornicza to ostatni krok w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy pomimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia dłużnik nie reguluje swoich zaległych zobowiązań. To, co może zająć komornik, jest ściśle regulowane przez polskie przepisy. Sprawdź, co podlega, a co nie podlega egzekucji komorniczej.

Na czym polega egzekucja komornicza?

Prowadzona przez komornika egzekucja ma na celu ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności dla wierzyciela. Sam komornik sądowy jest jednak funkcjonariuszem publicznym, dlatego to nie on podejmuje decyzję, o tym, co podlega zajęciu komorniczemu – jego zadaniem jest jedynie wprowadzenie w życie postanowienia Sądu Rejonowego, wydanego na podstawie postępowania na wniosek wierzyciela wszczęcie egzekucji.

W związku z tym nawet jeśli okaże się, że wskazane źródła nie będą wystarczające dla uregulowania należności dłużnika, sam komornik nie może zadecydować o zajęciu żadnych dodatkowych środków.

Co nie podlega egzekucji?

Choć to wierzyciel oraz sąd decydują o tym, co powinien zająć komornik, działania te muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Jeśli ciąży na tobie egzekucja komornicza nie musisz obawiać się tego, że Ty oraz rodzina, która znajduje się na Twoim utrzymaniu, pozostaniecie bez środków do życia.

Zgodnie z polskim prawem egzekucji nie podlegają żadne sprzęty gospodarstwa domowego, pościel, bielizna, ubrania codzienne i inne niezbędne do normalnego funkcjonowania dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny przedmioty. Komornik nie ma prawa zająć ubrań niezbędnych do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

Egzekucji komorniczej nie podlegają również zapasy żywności i opału niezbędne na okres 1 miesiąca, a w przypadku gospodarstw hodowlanych jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Komornik nie odbiera dłużnikowi także:

  • narzędzi i innych przedmioty niezbędnych do pracy zarobkowej, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
  • przedmiotów niezbędnych do nauki;
  • dokumentów osobistych;
  • odznaczeń oraz przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych;
  • przedmiotów codziennego użytku, które mogłyby być sprzedane jedynie znacznie poniżej ich wartości;
  • produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych niezbędnych do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy;
  • części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, w przypadku osób pracujących;
  • pieniądze niezbędnych do utrzymania przez dwa tygodnie – w przypadku u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Jeśli wykonujesz pracę zarobkową, w pierwszej kolejności egzekucja komornicza dotyczyć będzie zajęcia pieniędzy na koncie. Jednak również w tym przypadku komornik nie ma możliwości zajęcia wynagrodzenia w całej jego wysokości.

To, jaka kwota będzie przekazywana z Twojego konta na poczet spłaty zadłużenia, również określają przepisy i zależne jest to od rodzaju długu. Jeśli pieniądze te mają pokryć świadczenia alimentacyjne, komornik sądowy może zająć 3/5 wynagrodzenia, natomiast w przypadku innych zobowiązań jedynie 1/2.

Jeśli wartość wynagrodzenia nie przekracza najniższej ustawowej wysokości, nie podlega ono egzekucji.

Jakie nieruchomości i ruchomości może zająć komornik?

Poza wynagrodzeniem i innymi świadczeniami komornik najczęściej zajmuje należące do dłużnika ruchomości, a następnie nieruchomości. Spisaniem inwentarza, a następnie zajęciem majątku zajmuje się komornik sprawujący czynności danym terenie – określa do właściwość sądu, przy którym funkcjonariusz ten sprawuje obowiązki. Na przykład na terenie miasta Żyrardów i gmin przylegających czynności komornicze wykonuje Adam Derda Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.

Wśród podlegających egzekucji komorniczej ruchomości znajdują się sprzęty AGD i  RTV, pojazdy mechaniczne, komputery i inne wyposażenie mieszkania. Dla komornika nie ma znaczenia, do kogo należy dana ruchomość i nie musi on sprawdzać tego przed zajęciem – to do właściciela (innego niż dłużnik) należy obowiązek złożenia w sądzie wniosku o powództwo przeciwegzekucyjne.

Egzekucji komorniczej podlegają także nieruchomości należące do dłużnika. Domy, mieszkania, działki, garaże i inne obiekty budowlana zajęte przez komornika przekazywane są do licytacji publicznej, na poczet spłaty zadłużenia.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter