Artykuł sponsorowany Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c. – Dlaczego notariusz sporządza umowę przedwstępną?

Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c. – Dlaczego notariusz sporządza umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna jest praktykowana np. w przypadku kupna – sprzedaży. Jednak sporządzona przez notariusza, np. Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c., daje większą pewność, że żadna ze stron, nie wycofa się z transakcji. Jeśli przypadkiem zaistniałaby taka sytuacja, strona pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w sądzie. Warto dbać o własne interesy, by uniknąć strat w przypadku, gdy sprzedający lub kupujący okaże się nieuczciwy.

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest podpisanym zobowiązaniem dwóch stron. Jest zapewnieniem, że w określonym czasie zostanie zawarta transakcja kupna – sprzedaży. Dokument jest sporządzany zazwyczaj przy sprzedaży domu, mieszkania, pensjonatu, hotelu, ale też ma miejsce w przypadku firm. Zdarza się, że jedna ze stron, nie może na dany dzień podpisać umowy przyrzeczonej, ze względów finansowych. Nabywca występuje do banku o przyznanie kredytu hipotecznego i oczekuje na decyzję. Ma tę pewność, że nieruchomość będzie na niego czekać i po przelaniu środków, stanie się jej właścicielem. Tego typu umowy są sporządzane np. przez Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c., na wniosek deweloperów, dzięki czemu mają gwarancję, że po ukończeniu budowy, osoba zainteresowana zakupem, nie wycofa się.

Jakie korzyści przynosi podpisanie umowy przedwstępnej np. przez Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna?

Dokument zawiera zapisy, które dają większe szanse dochodzenia roszczeń przed sądem, przez jedną ze stron. Umowa przedwstępna sporządzona np. przez Bożena Koćma, Adam Rogala Kancelaria Notarialna s.c. pozwala uchronić osobę prywatną lub przedsiębiorcę przed stratą finansową. Dość często mają miejsce sytuacje, gdy właściciel nieruchomości po podpisaniu dokumentu, wycofuje się, bo znalazł innego klienta. Niewywiązanie się z umowy jednej ze stron daje możliwość zablokowania transakcji lub dochodzenia wysokiego odszkodowania, dzięki odpowiednim zapisom w akcie notarialnym.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas