Artykuł sponsorowany Adwokat z Kancelarii Marii Kowalskiej-Złamaniec wyjaśnia różnice między rodziną zastępczą a opieką prawną dziecka

Adwokat z Kancelarii Marii Kowalskiej-Złamaniec wyjaśnia różnice między rodziną zastępczą a opieką prawną dziecka

Jeżeli biologiczni rodzice nie są zdolni do sprawowania opieki nad dzieckiem, sąd musi zdecydować, jakie miano nadać osobom, które chcą zająć się małoletnimi. Adwokat z Kancelarii Marii Kowalskiej-Złamaniec wyjaśni różnice między rodziną zastępczą a opieką prawną. Jakie są różnice między tymi instytucjami, i w którym modelu rodzic ma większe możliwości ingerencji w życie dziecka.

Czym jest rodzina zastępcza?

Piecza zastępcza obejmuje dzieci, których rodzice nie zapewniają im opieki. Jak wyjaśnia adwokat z Kancelarii Marii Kowalskiej-Złamaniec, małoletni trafia do rodziny zastępczej po uzyskaniu zgody rodziny, w której ma się wychowywać, i orzeczenia sądu rodzinnego o konieczności umieszczenia dziecka w takiej rodzinie. Dziecko, pozostające w pieczy zastępczej, przebywa w niej do osiągnięcia pełnoletności lub 25. roku życia, jeżeli istnieją ku temu stosowne przesłanki. Warto przy tym zaznaczyć, że małoletni ma możliwość powrotu do rodziców biologicznych, jeżeli Ci będą w stanie wykazać, że są wydolni wychowawczo.

Kancelaria Marii Kowalskiej-Złamaniec: opieka prawna

W przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, lub dziecko zostało porzucone po porodzie, sąd ma obowiązek ustanowić opiekę nad dzieckiem. Funkcję opiekuna powinna objąć osoba wyznaczona przez ojca lub matkę, którzy w tym czasie wychowywali małoletniego, bądź osoba spokrewniona z małoletnim. Adwokat z Kancelarii Marii Kowalskiej-Złamaniec zaznacza, że w przypadku rodzeństwa opieka powinna być w miarę możliwości sprawowana przez tę samą osobę. Co istotne, opiekun ma prawo wystąpić o ustalenie wynagrodzenia jednorazowego lub czasowego za sprawowanie opieki.
Porównując instytucję pieczy zastępczej i opieki prawnej można dostrzec, że w pierwszym przypadku prawa są ograniczone, niemniej rodzic wciąż decyduje o zasadniczych kwestiach, takich jak wybór szkoły czy wyjazd zagraniczny. Co więcej, opiekun zastępczy otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, co nie ma miejsca przy ustanowieniu opiekuna prawnego.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas