Materiał Partnera Transport kabotażowy i doładunek towarów

Transport kabotażowy i doładunek towarów

Organizacja doładunku towarów między innymi w ramach transportu kabotażowego na terenie UE to ciężkie zadanie, które jednak przynosi firmom transportowym duże korzyści. Po wykonanym przewozie warto bowiem uzupełnić naczepę drobnicą lub towarem całościowy tak, by nie wracać do kraju z pustym ładunkiem. Jest to marnotrawstwo zasobów oraz pieniędzy. Niestety kabotaż związany jest z koniecznością przestrzegania wielu przepisów unijnym. Poznaj je razem z nami.

Czym jest kabotaż?

Kabotaż to transport towarów między dwoma punktami na obszarze jednego kraju położonego w Unii Europejskiej. Odbywa się on przy wykorzystaniu tego samego pojazdu, który zarejestrowany jest zaś w innym państwie. Aby w pełni zrozumieć to, czym jest transport kabotażowy, warto posłużyć się przykładem. Kabotażem jest zatem sytuacja, w której polski przewoźnik realizuje zlecenie transportu np. najpierw do Francji, a w następnej kolejność na terenie Niemiec – między Stuttgartem a Lipskiem. W ten sposób doładunek nastąpił w jednym mieście niemieckim, a wyładunek w innym. Całość odbyła się zaś poza Polską w drodze powrotnej do siedziby firmy. Kto zaś może posłużyć się procedurą kabotażu?

Jest on dozwolony dla każdego zarejestrowanego przewoźnika z licencją transportową na przewozy międzynarodowe. Istotne jest także to, by restrykcyjnie przestrzegać przepisów dotyczących transportu kabotażowego. Łamanie postanowień UE wiąże się z poważnymi problemami celnymi i karno-skarbowymi.

Warunki kabotażu, które należy spełnić

Warunki kabotażu reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r., które chroni kierowców przed tak zwanym pustym przebiegiem ładunku. By jednak móc skorzystać z transportu kabotażowego, należy spełnić kilka ważnych zasad. Przede wszystkim pojazd musi wjechać do państwa członkowskiego UE załadowanym pojazdem, a tenże ładunek w ramach obrotu międzynarodowego towarów musi być dostarczony do wskazanego odbiorcy. Pamiętać przy tym warto, że przewoźnik może rozpocząć kabotaż po choćby częściowym rozładunku towarów.

Kolejna ważna zasada mówi o tym, iż tego typu przewóz może być realizowany tylko tym samym zespołem pojazdów, przy czym ostatni rozładunek musi mieć miejsce w ciągu siedmiu dni od pierwszego rozładunku wynikającego z przewozu międzynarodowego. Kierowca powinien przy sobie posiadać listy przewozowe oraz list CMR. Czy to wszystkie warunki kabotażu?

Istotna jest również ilość operacji kabotażowych w ciągu 7 dni od pierwszego rozładunku. Przewoźnik najczęściej może wykonać 3 kabotaże. W przypadku gdzie pojazd danej firmy wjedzie jednak na teren państwa, w którym planowany jest kabotaż bez żadnego ładunku, może wykonać w jego ramach tylko jeden przewóz. Bardziej opłacalne jest zatem to, by doładowywać towar po pierwszym rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego, a dopiero w kolejnym etapie podejmować właśnie kabotaż. Wymaga to jednak wysokich kompetencji spedytorów i logistyków. Obecnie zarówno duże firmy, jak i mniejsi przewoźnicy korzystają dlatego z pomocy specjalistycznych przedsiębiorstw. Przykładem jest zespół MARKO SERVICE, który zajmuje się usługami celnymi oraz właśnie spedycją.

Zalety transportu kabotażowego

Transport kabotażowy to głównie inwestycja w większy przychód firmy oraz brak starty paliwa i czasu pracy kierowcy przy tzw. pustym przebiegu. Liczyć można też na lepsze stawki zleceń przewozowych oraz większy prestiż swojego przedsiębiorstwa. Optymalizacji ulegają koszty m.in. opłat drogowych i procedur celnych, a firma zdobywa większą bazę klientów. Z czasem liczyć można też na łatwiejsze planowanie tras oraz zwiększoną dyspozycyjność lokalizacyjną prowadzonej działalności.

Kabotaż ma również pozytywny wpływ na cały rynek obrotu towarami na terenie UE i państw trzecich. Produkty szybciej docierają do klientów, a cały proces przewozu ogranicza koszty oraz sprzyja ochronie środowiska. Dużą zaletą przewozów kabotażowych jest też to, że mogą one dotyczyć większości towarów. Wyłączone z niego są głównie towary ponadgabarytowe. Rzadko kabotaż stosowany jest też przy materiałach sypkich. 

Opracowanie:

Marko-Service Sp z o.o.

Warszawa , Postępu 11 lok. 3

Podziel się