Artykuł sponsorowany Transport chorych na zlecenie lekarza POZ a kwestie formalne

Transport chorych na zlecenie lekarza POZ a kwestie formalne

Transport sanitarny chorego to bardzo specyficzny rodzaj usługi medycznej. Taka potrzeba zachodzi między innymi w przypadku, gdy trzeba natychmiastowo leczyć daną osobę w innym podmiocie leczniczym, niż w tym, gdzie aktualnie przebywa. Tego typu obsługą zajmują się dziś nie tylko szpitale, ale również zewnętrzne jednostki, którym coraz częściej zleca się takie zadania.

Czym dokładnie jest transport sanitarny?

Na początek warto wyjaśnić kwestie definicyjne. Czym właściwie jest transport sanitarny? Tę kwestię regulują odpowiednie przepisy prawa. Konkretnie chodzi o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z jej zapisami, transport sanitarny służy do:

  • przewozu chorych na badania, do miejsca zamieszkania lub domu opieki,

  • transportowania materiałów biologicznych.

Dopiero po spełnieniu jednego z tych dwóch warunków, można mówić o usłudze transportu sanitarnego. Jeśli chodzi o interpretację pierwszego warunku, to odnosi się to również do osób, które nie wymagają natychmiastowego leczenia (np., w stanie zagrożenia życia), a jedynie muszą kontynuować terapię w innym ośrodku, by zachować jej ciągłość. Natomiast transport tych chorych, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, musi odbywać się w określonych warunkach. W tym kontekście na pokładzie karetki typu „T” znajdują się kierowca i ratownik.

Transport sanitarny a skierowanie lekarza POZ

Warto wiedzieć, że pacjentom przysługuje bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego i z powrotem. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy zlecenie na taki przejazd wystawi lekarz POZ, czyli medyk, który wykonuje zawód w placówce NFZ albo jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę.

Kto wykonuje transport sanitarny?

Transportem sanitarnym zajmują się nie tylko szpitale i kliniki, ale również takie firmy jak MKTS. Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego – bo takie jest rozwinięcie wspomnianego skrótu – ma siedzibę w Tarnowie. Realizują oni transport chorych ramach kontraktu z NFZ na terenie Polski i Europy. Firma ta od lat zapewnia wygodny przewóz sanitarny. Zatrudniony tam zespół czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem przewożonych pacjentów, a gdy zajdzie taka potrzeba, udziela również fachowej pomocy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas