Materiał Partnera Międzynarodowy transport towarów - podstawowe informacje

Międzynarodowy transport towarów - podstawowe informacje

Zniesienie granic państw w strefie Schengen to tylko jeden z przykładów postępującej na świecie unifikacji. Ułatwienia komunikacyjne obejmują wiele gałęzi biznesu, w tym usługi transportowe. Z punktu widzenia osoby prywatnej kwestią jest tylko dostarczenie określonych przedmiotów z punktu A do punktu B. Przy bardziej złożonych transferach warto jednak zapoznać się bliżej z uregulowaniami prawnymi obejmującymi ten rodzaj transportu.

Kiedy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym?

Definicja transportu międzynarodowego wbrew pozorom nie jest jednoznacznie powiązana z nazwą tego zagadnienia. Biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem należącym do Unii Europejskiej, w przypadku przewozu towarów do innego kraju wspólnoty mamy do czynienia z transportem wewnątrzwspólnotowym. Co to oznacza w praktyce? Import dóbr na przykład z Niemiec czy Francji skupia się na podobnych regulacjach prawnych, jak przy transporcie wewnątrzkrajowym. Definicję transportu międzynarodowego przybliża art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. W skrócie można więc stwierdzić, że transportem międzynarodowym jest taki rodzaj przewozu towaru, w którym miejsce nadania lub odbioru znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Wyróżniamy także sytuację, że zarówno miejsce nadania, jak i odbioru znajduje się poza terytorium wspólnoty, jednak w takim przypadku o transporcie międzynarodowym mówimy tylko, jeśli część trasy pokonywana jest przez terytorium Polski. Nie jest natomiast przewozem międzynarodowym trasa, w której zarówno miejsce nadania i odbioru obejmuje Unię Europejską, a jedynie tranzyt wykracza poza granice państw członkowskich. 

Podatek VAT w transporcie międzynarodowym

Firmy świadczące usługi w tym zakresie, takie jak TCL Polish Food Kamil Grączewski, mogą wystawić na nie fakturę z 0% podatku VAT. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że niezwykle istotne jest, aby jasno sprecyzować charakter usługi transportowej. Tylko wówczas unikniemy komplikacji związanych z niesłusznym odstąpieniem od VAT. W przypadku transportu wewnątrzunijnego podatek zostaje rozliczony w kraju usługobiorcy. Takie przedsięwzięcia bez odpowiedniej wiedzy mogą okazać się problematyczne, dlatego warto rozważyć powierzenie ich firmom specjalizującym się w tego typu usługach.

Opracowanie:

TCL Polish Food Kamil Grączewski

Trzcianka , os. Grottgera 50A

Podziel się