Materiał Partnera Magazynowanie jako usługa logistyczna

Magazynowanie jako usługa logistyczna

Magazynowanie, w rozumieniu logistycznym, obejmuje różnego typu czynności związane zarządzaniem ładunkami oraz ich obsługą. Właściwie zaplanowane systemy przechowywania towarów oraz ich rejestrowania i wysyłania w dalszą drogę mają kluczowe znaczenie dla efektywności całego procesu logistycznego. Warto wiedzieć, że samo magazynowania można zlecić jako usługę.

Magazynowanie – na czym dokładnie polega

Może się wydawać, że magazynowanie jest działaniem niezwykle prostym i nie wymagającym specjalnego planowania – ładunek po prostu trafia w bezpieczne miejsce i tam czeka na ruszenie w dalszą drogę. Na pozór tak. Jednak, aby skutecznie zaplanować wszelkie czynności związane z obecnością towaru w magazynie, potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie.

– Sposób magazynowania dowolnych towarów musi uwzględniać wiele czynników, aby koszt procesu logistycznego był jak najniższy, a czas transportu jak najkrótszy – podkreśla specjalista z firmy Diera. Do cech, którymi charakteryzuje się skuteczne obsługiwanie magazynu należą między innymi:
  • maksymalizacja powierzchni magazynowej,
  • łatwy dostęp do ładunków,
  • system pozwalający na szybkie znalezienie danego ładunku,
  • efektywne wykorzystanie urządzeń i systemów,
  • zadbanie o wysokie standardy bezpieczeństwa ludzi i towarów.

Od tego jak zostanie zorganizowana praca w magazynie, zależy czas potrzebny na wykonanie poszczególnych czynności, a jak wiadomo, czas w logistyce jest wartością kluczową.

Magazynowanie jako usługa

Warto zauważyć, że magazynowanie jest wykorzystywane niemal w każdej branży związanej ze sprzedażą towarów. Dlatego duże jest zapotrzebowanie na powierzchnie do przechowywania i specjalistów, którzy zajmą się czynnościami związanymi z obsługą ładunków.

Niewielkie firmy często zajmują się procesami przechowywania i zarządzania towarami we własnym zakresie, jednak w przypadku dużych przedsiębiorstw popularne jest zlecanie magazynowania zewnętrznej firmie. Taka usługa logistyczna może przynieść wiele korzyści – przede wszystkim dlatego, że można dopasować ją do swoich potrzeb.

Magazynowanie – jako usługa logistyczna – może być rozumiane jako udostępnianie powierzchni lub obiektu, w którym będą przechowywane dane towary. Można także zlecić składowanie ładunków wraz z obsługą oraz dodatkowymi czynnościami. Należą do nich między innymi: przekazywanie towarów do dalszej wysyłki, etykietowanie, kontrola jakości i prowadzenie remanentów okresowych.

Procesy logistyczne bardzo często łączą się z koniecznością obsługi celnej towarów, dlatego firmy oferujące magazynowanie, zwykle prowadzą także składy celne, w których towary oczekują na zakończenie procedur urzędowych.

Podziel się