Materiał Partnera Jakie wyróżniamy rodzaje spawania?

Jakie wyróżniamy rodzaje spawania?

Łączenie różnych materiałów jest bardzo istotnym elementem w rozwoju gospodarki. W tym celu służy nam spawanie, które interesowało człowieka już w starożytności. Jest to nic innego, jak połączenie materiałów topliwych, takich jak np. metale oraz ich stopy. Dzieje się tak dzięki procesowi stopienia brzegów łączonych elementów, ale bez wywierania nacisku, za pomocą np. drutu spawalniczego. Zazwyczaj potrzebne jest dodatkowo tzw. spoiwo, które scala łączone elementy. Istnieje kilka metod spawania. 

Spawanie gazowe 311 G i spawanie elektrodą otuloną 111 MMA

Spawania gazowego 311 G, czyli inaczej spawania acetylenowo - tlenowego używamy w celu połączenia stali niskostopowych oraz niskowęglowych, a także żeliwa i mosiądzu. Stosuje się je zazwyczaj w przypadku prac typowo remontowych, w razie konieczności połączenia cienkich rur, np. instalacji gazowej, wodnej lub ciepłowniczej.

Kolejnym, najstarszym sposobem spawania jest spawanie MMA. Odbywa się za pomocą łuku elektrycznego. Jest to metoda nieodzowna, jeśli decydujemy się na spawanie na „świeżym powietrzu”. Niezwykle istotne jest tutaj prawidłowe umieszczenie elektrody topliwej pod odpowiednim kątem do materiału. Ta czynność wymaga nieco doświadczenia od spawacza.

Ze stopionego materiału i topliwej elektrody otulonej powstaje połączenie. Wytworzona spoina posiada warstwę żużla, dlatego potrzebna jest czasochłonna obróbka mechaniczna. 

Spawanie elektrodą topliwą lub nietopliwą w osłonie z gazów 

Tą metodę stosuje się trakcie montażu różnych części metalowych. Do spawania dochodzi w niewielkiej otoczce z gazu, której celem jest niedopuszczenie do spawanych elementów – powietrza atmosferycznego, czyli także znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Elektroda w stanie topnienia jest dodatkową spoiną między częściami. 

Spawanie elektrodą nietopliwą jest najbardziej wszechstronnym sposobem spawania, ale niekoniecznie wydajnym. Spawacz musi się tu wykazać precyzją i dokładnością, więc osoby początkujące raczej nie będą w stanie się posłużyć tą metodą. 

Brak topliwości elektrody sprawia, że należy zastosować dodatkowe spoiwo, takie jak np. specjalnie dobrany pręt, topiony nad spawanymi elementami. Powstałe spawy są szczególnie wytrzymałe oraz posiadają walory estetyczne i wymagają niewiele obróbki. Spawacze doceniają również fakt, że w czasie obróbki nie występują żadne rozpryski.

Można wyróżnić również inne sposoby spawania, stosowane w przypadku zadań specjalnych. Zaliczamy tu takie metody, jak: spawanie plazmowe, laserowe, ultradźwiękowe i zgrzewanie punktowe oraz tarciowe.

Spawanie nie należy do prostych czynności. Dlatego najlepiej przekazać takie prace fachowcom, którzy sprawnie i bezproblemowo połączą ze sobą dwa materiały. Warto zwrócić się do  Mika-Auto Usługi Kordian Mika, z siedzibą w Bycinie.

Opracowanie:

Mika-Auto Usługi Kordian Mika

Bycina , Zamkowa 16

Podziel się